Tisdag 30 Nov
Stockholm

Mer än hälften av alla dömda våldtäktsfall begås av utlandsfödda

Polis och blåljus.
Uppdrag granskning: 58 procent av våldtäktsmän är utlandsfödda. Foto: Foto: Johan Nilsson / TT, Unsplash

Uppdrag gransknings undersökning av personer dömda för våldtäkt och försök till våldtäkt visar att 58 procent är utlandsfödda.

Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Uppdrag granskning har kartlagt alla fall där förövare dömts för våldtäkt, eller försök till våldtäkt, sedan 2013. Något som studien visar är att lite över hälften av alla gärningsmännen är utlandsfödda. Av de 843 personerna som dömts har 58 procent varit födda utanför Sverige. 

Förutom just födeselort, visar studien att gärningsmännen i de flesta fallen varit påverkade av narkotika eller alkohol under överfallet. Bland samtliga dömda gärningsmän, även inrikesfödda, visar det sig också att de flesta har låg utbildningsnivå och att var tredje gärningsman tidigare dömts för annat brott. 

Uppdrag granskning vill dock poängtera att siffrorna bara gäller de fall som dömts, och därför bara utgör en liten del av alla fall av våldtäkter som dömts. 2016 dömdes exempelvis 142 gärningspersoner för våldtäkt medan det samma år anmäldes 6715 våldtäkter. Därför finns det inget bevis på att denna statistik stämmer in på alla våldtäkter och sexbrott som anmäls. 

Flera studier

Genom åren har flera studier gjorts där utlandsfödda är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken – men forskning kring orsaken till detta saknas. 

En röd tråd som sammanlänkar gärningsmännen i Uppdrag gransknings studie är socioekonomiska aspekter, så som utbildningsnivå. Och det finns många studier som pekar på en stark koppling mellan lågutbildning, låg inkomst, och våldsbrott. 

Uppdrag gransknings statistik

• 58 procent av de som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren är födda utomlands.

• Gällande försök till och fullbordade överfallsvåldtäkter – där offer och gärningsman inte känner varandra – är siffran högre. Drygt 8 av 10 dömda gärningsmän är utlandsfödda. Och gemensamt för 40 procent av dessa är att de varit i Sverige ett år eller mindre.

• Studien visar även att cirka 50 procent av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa – 427 av 843. När det gäller överfallsvåldtäkter är 97 av 129 födda utanför Europa.

"Har levt i grovt maskuliniserade miljöer”

Professor Jerzy Sarnecki har arbetat som kriminolog i 32 år. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

Jerzy Sarnecki, svensk professor inom kriminologi har genom åren betonat sociala och ekonomiska orsaker till invandrares överrepresentation i statistiken.

Han påpekar att debatten blivit "helt förblindad" då många vill trycka på förövarnas födelseort men inte tar i beaktning att andra faktorer ofta spelar in. Sarnecki förklarar att man inte kan undersöka ämnet objektivt om man endast fokuserar på en faktor – något som han menar händer, och förstärks, på grund av den politiska diskurs som pågår i samhället. 

– Det enda som är intressant är etniciteten. Och det tycker jag är sociologiskt en av de relevanta faktorerna. Inte den enda relevanta faktorn. Att det bara är den faktorn som undersöks beror så klart på den politiska diskursen som råder i det här samhället, säger han.

Handlar främst om livserfarenheter

Efter flera års studier förklarar han att det främst handlar om kvinnosyn, och att de unga männen som begår brotten ofta har en problematisk sådan. Han förklarar också att den "kvinnosynen" inte nödvändigtvis har med födselort, utan främst om livserfarenheter. 

– De unga män som begår våldtäkter kommer ofta från länder där kvinnosynen är annorlunda än här i Sverige, det är helt korrekt. Men låt mig påpeka att de här människorna som kommer hit, många av dem har inte levt över huvud taget i sina länder utan lämnat dem väldigt tidigt. Många av dem har efter detta levt på gator i Teheran, i Paris, i Marseille eller i Stockholm, säger han i  intervjun med Uppdrag granskning. 

– De har levt i grovt maskuliniserade miljöer där de bara har umgåtts med andra män. De har levt under väldigt svåra omständigheter och rätt ofta försörjt sig på brott, fortsätter han. 

– Hur mycket är det etnicitet, hur mycket är det fattigdom? Herregud det är inte så lätt att urskilja, förmodligen är det allt detta.

"Måste prata om det på ett ärligt sätt”


Mustafa Panshiri, som tidigare jobbat som polis i Linköping och som nu arbetar som föreläsare, träffar många unga nyanlända män i sitt arbete. Han ser ett behov av att diskutera kulturella skillnader, något som han påpekar i avsnittet:

– Vi kommer få se mer av det här i framtiden om vi inte på ett ärligt sätt börjar prata om vad det här beror på och förklara kulturella skillnaderna som finns. Är det samma syn på kvinnor, jämställdhet, feminism i Sverige som det är i Afghanistan, till exempel?

– Om man tycker att det är samma patriarkala strukturer, fine, då är det enbart socioekonomiska orsaker vi ska fokusera på. Men om man tycker att ”nej det finns vissa skillnader här”, då måste man prata om det på ett ärligt sätt.

Texten uppdateras

Borde straffen för våldtäkt höjas?
Tack för din röst!
Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela