Kung Carl XVI Gustav och Mia Sydow Mölleby.
Kung Carl XVI Gustav och Mia Sydow Mölleby. - Foto: Robert Eklund / Stella Pictures, Jessica Gow/TT.

Vänsterpartiets attack mot kungahuset – vill införa republik

Vänsterpartiet vill införa republik. De anser att det nuvarande statsskicket är omodernt. I den nya kommittémotionen till riksdagen går det att läsa att Vänsterpartiet vill ta fram en ny modern och demokratisk modell för det svenska statsskicket.


Förra veckan lämnades en fristående kommittémotion in till riksdagen av Vänsterpartiet. Mia Sydow Mölleby (V) är riksdagsledamot, och en av flera som står bakom motionen. 

Motionen gäller det svenska statsskicket. Vänsterpartiet anser att det svenska statsskicket är omodernt. Anledningen till att det är omodernt är bland annat för att kungen eller drottningen ärver sin tjänst. Istället menar Vänsterpartiet att statschefen bör utses under demokratiska former.

I motionen går det att läsa att Vänsterpartiet anser att all makt ska utgå från folket och folkets val. De menar att det är dags att ta fram en modern och demokratisk modell för det svenska statsskicket. 

Vill införa republik 

Efter valet 2018 så riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté. Denna kommitté skulle se över utformningen av riksdagens ekonomiska anslag till hovet. Med andra ord se över hela organisationen runt kungen och det svenska kungahuset

I motionen går det att läsa att Vänsterpartiet vill att den kommande parlamentariska kommittén bör få ett tilläggsdirektiv om att utreda det svenska statsskicket, i syfte att införa en republik. Vänsterpartiet menar att detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Tre brister i dagens monarki

I motionen pekar partiet på tre stycken övriga brister i det svenska statsskicket. Den första bristen skriver de gäller granskningen av monarken. Vänsterpartiet vill att Kung Carl XVI Gustav ska kunna granskas på ett formellt sätt, då den enda granskningen som sker idag är granskningen genom media. 

Den andra punkten de pekar på är att monarken har en åtalsimmunitet. Kungen eller den regerande drottningen har idag åtalsimmunitet. Monarken kan alltså inte straffas för något brott över huvud taget. 

Den tredje punkten är att Vänsterpartiet anser att systemet med adjutanter bör ses över. Adjutanter får idag sin lön av Försvarsmakten. Vänsterpartiet anser att ingen lön till adjutanter ska betalas från en statlig myndighet. En adjutant är länken mellan hovet och exempelvis ambassader och polis.

Läs mer här om svensk politik. 

/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Tycker du vi bör avskaffa monarkin?
Tack för din röst!