Lördag 23 Okt
Stockholm

Beslutet: Slöjförbudet i Skurup går emot lagen

Slojforbudet-i-Skurup-gar-emot-diskrimineringslagen
Slöjförbudet i Skurup går emot diskrimineringslagen. Foto: Johansen, Carina/NTB/TT, Google Maps

I december 2019 införde kommunfullmäktige i Skurup ett förbud mot slöjor och liknande plagg med religiös prägel i kommunens skolor. Nu bedömer Diskrimineringsombudsmannen att förbudet går emot diskrimineringslagen. ​

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Huvudduk och liknande plagg med religiös prägel har varit förbjudna i Skurups skolor sedan i december 2019. 

Nu bedömer Diskrimineringsombudsmannen (DO) att förbudet går emot diskrimineringslagen. 

Skurup lutade sig mot Europadomstolen

Sedan i våras har DO utrett om slöjförbudet är förenligt med diskrimineringslagen. 

Nu är bedömningen klar – beslutet går emot lagstiftningen. 

– Med undantag för de situationer där ett sådant klädesplagg påverkar en elevs eller anställds sakliga förutsättningar att genomföra ett utbildningsmoment eller en arbetsuppgift, så innebär en tillämpning av den antagna policyn en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, säger Martin Mörk, ställföreträdande diskrimineringsombudsman, i ett pressmeddelande. 

Skurup har tidigare motiverat förbudet med att Europadomstolen godtagit förbud mot slöjor i skolverksamheter. 

Kommunen delar inte DO:s bedömning

Enligt Skurups kommunstyrelseordförande Johan Bolinder införde man förbudet för att "värna om en icke-konfessionell skola fri från religiös påverkan". 

Han betonar att kommunen inte delar DO:s bedömning:

"Skurups kommun anser att det är EKMR (Europakonventionen för mänskliga rättigheter) som är tillämplig i detta fallet, och den är överställd Diskrimineringslagen. DO:s utlåtande är inte juridiskt bindande, däremot pågår det en juridisk prövning av ärendet i Förvaltningsrätten sedan tidigare", skriver Bolinder i ett mail till Nyheter24

Vad innebär diskrimineringslagen? 

I arbetslivet är diskriminering, med några få undantag, förbjuden.

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen eller annan utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.

LÄS ÄVEN: 

Slöjförbud ledde till att fler började bära slöja

Tommy Körberg: " Slöjor ska vi inte ha här"

Kommentera
Kopiera länk
Dela