Torsdag 7 Jul
Stockholm

Ny studie: Ohälsosamma vanorna som leder till flest cancerfall

Vissa fall av cancer skulle kunna undvikas med en sundare livsstil.
Vissa cancerfall skulle kunna undvikas med en sundare livsstil. Foto:

Tre av tio cancerfall i Sverige skulle kunna undvikas. Rökning och solning är två riskfaktorer många vet om. Men vad du äter, dricker och hur du motionerar spelar också en stor roll.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Allt fler personer drabbas av cancer i Sverige varje år. Anledningen till det är flera: fler cancerfall upptäcks, vi lever längre och våra levnadsvanor försämras. 

Men 15 000 personer skulle kunna undvika att bli sjuka varje år, visar en ny rapport Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi gjord åt Cancerfonden. 

Sundare livsstil

Dessa cancerfall kan kopplas till riskfaktorer – och skulle kunna undvikas med en sundare livsstil.

Rökning och solning är två faktorer som de flesta känner till. 

Men ohälsosamma matvanor, hur mycket alkohol vi dricker och om vi rör på oss är inte lika kända riskfaktorer.

Läs mer: Tinderella syndrome – så vet du om du har det

Sämst i Norden

– Våra matvanor är sämst i Norden, vi rör på oss allt mindre och andelen överviktiga har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Denna utveckling har en mängd negativa konsekvenser, varav en är att allt fler drabbas av cancer. Människors levnadsvanor har en betydande roll i risken att utveckla cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare och fortsätter.   

– Det är viktigt att komma ihåg att en majoritet av alla cancerfall beror på saker vi inte kan påverka. Men denna rapport visar att vi på befolkningsnivå kan minska ett stort antal cancerfall genom preventiva insatser.  

Läs mer: Forskning visar: Dessa blodgrupper är mest utsatta för corona

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.