Tusentals cancerbesked uteblir grund av corona: "Liv och död"

- 23/12/2020, 19:58 -

En hårt coronadrabbat sjukvård har tidigare uppmanat allmänheten att inte belasta vården i onödan. En fin, men väldigt riskfylld tanke – som väntas resultera i att tusentals svenskar får sina cancerbesked för sent.

Coronapandemin har pressat sjukvården väldigt hårt, och i ett sätt att kontrollera både smittspridning och vårdbelastning har allmänheten uppmanats att endast söka vård om behovet verkligen finns. 

Tanken är god – men det inte helt riskfri, det menar Margareta Haag, ordförande i organisationen "Nätverket mot cancer". 

Uppmaningen att stanna hemma förväntas resultera i att tusentals cancerfall inte upptäcks i tid – och blir både obotliga och dödliga.

Läs mer: Ny forskning: Blodprov kan tidigt avslöja cancer

Foto: Jane Hahn/TT

Betydligt färre bekräftade fall

Sedan coronaviruset bröt ut i i våras menar Haag att det skett stora förändringar i cancerstatistiken.

– Vi kan se att diagnostiseringen av cancer har sjunkit markant sedan pandemin bröt ut, säger hon till Nyheter24.

I vissa regioner har siffrorna sjunkit mellan 35 till 50 procent, menar hon.

Det låter ju positivt, tänker kanske du. 

Men det innebär ju inte att cancerfallen blivit färre, utan bara att de bekräftade fallen blivit det:

– Och det här säger ju alla, inklusive personal på RCC (Regionalt cancercentrum), som vi intervjuat, beror på att man faktiskt inte kommer till vården, säger Haag till Nyheter24. 

Regeringens misslyckande

Och Nätverket mot cancer är inte ensamma om att oroa sig över cancersjukvårdens bortprioritering.

En SIFO-undersökning som organisationen låtit göra, visar att nio av tio regionpolitiker känner oro för att cancerfall hamnar i kläm under pandemin.

Därför menar Haag att regeringen misslyckats med att upprätthålla en välfungerande cancersjukvård under pandemin – trots ett tidigare löfte om att detta skulle prioriteras.

– RCC Stockholm-Gotlands verksamhetschef gick ut med information om de reducerade cancerfallen först 6 oktober. I övrigt har det varit relativt tyst, och innan dess fanns inga brasklappar om att man måste söka vård om man sitter med symptom som inte går över. 

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

"Skillnad mellan liv och död"

Enligt Haag är det därför viktigt att vara uppmärksam på varningstecken, även i en pandemi:

– Om du har symptom som inte går över, så är det faktiskt skillnad mellan liv och död, säger hon till Nyheter24. 

Hon rekommenderar att man hör av sig till närmaste vårdcentral, som kan vägleda dig genom symptom, larmsignaler och eventuella vårdbesök. 

Läs mer: Ny studie: Ohälsosamma vanorna om leder till flest cancerfall