Måndag 27 Sep
Stockholm

Ny undersökning: Så ofta dricker svenskarna alkohol

Elva procent av svenskarna dricker tre gånger i veckan eller mer.
Elva procent av svenskarna dricker tre gånger i veckan eller mer. Foto: Pexels

Sex av tio svenskar dricker alkohol minst en gång i veckan.
Samtidigt uppger över hälften att de dricker mindre än sina vänner, visar en ny studie gjord av Sifo.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Generellt sätt dricks det allt mindre i Sverige, och framförallt är det bland ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern som supandet går ner. 

Däremot dricker 65-plussarna mer än tidigare generationer, men de som blir fulla oftast är en helt annan grupp.

– De som dricker mest i Sverige är unga män, 18-28 år. Och män dricker nästan dubbelt så mycket som kvinnor, har Karin Hagman, vd på IQ, en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol tidigare sagt till Nyheter24.

Karin Hagman, vd IQ

På uppdrag av Systembolaget har Kantar/Sifo gjort en undersökning för att ta reda på hur ofta svenskarna dricker, och hur vi ser på vårt drickande jämfört med våra vänner och omgivning. 

Dricker du alkohol och isåfall hur ofta? 

Ja, 3 gånger i veckan eller oftare – 11%

Ja, 2 gånger i veckan eller oftare – 21%

Ja, 1 gång i veckan – 18%

Ja, 1-2 gånger i månaden – 18% 

Ja, några gånger om året – 11%

Ja, men mycket sällan – 11%

Nej, jag dricker inte alkohol 9% 

Hur dricker du jämfört med dina vänner? 

Mycket mindre 32%

Något mindre 25%

Varken mer eller mindre 30%

Något mer 8%

Mycket mer 1%

Vet ej 4%

Hur ser du på din alkoholkonsumtion under en genomsnittlig månad?

Mycket låg 28%

Låg 26%

Måttlig 38%

Hög 7%

Vet ej 1%

Källa: Systembolaget – Alkoholrapporten 2021, Kantar/Sifo enligt SvD

Kommentera
Kopiera länk
Dela