Fredag 2 Dec
Stockholm

Trauma? Spela Tetris!

Tetris hindrar hjärnan från att lagra traumatiska minnen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Om du spelar 80-talsreliken Tetris direkt efter en psykiskt påfrestande upplevelse får du färre besvärande återblickar efteråt. I alla fall om man ska lita på en undersökning från Oxford University där de delat upp frivilliga i två olika grupper och låtit den ena spela Tetris 30 minuter efter en traumatisk upplevelse. Den andra hälften lämnades sysslolös. Den Tetrisspelande hälften hade anmärkningsvärt färre ofrivilliga återblickar den kommande veckan än den som inte gjorde någonting, samtidigt som de båda grupperna hade lika god förmåga att minnas händelsen.

– Vi har visat att volontärer som spelar Tetris i denna tidsintervall kan reducera de återkommande minnena utan att minska förmågan att förstå händelsen, säger Catherine Deeprose, forskande på Oxford University till Telegraph.

Förklaringen kan enligt forskarlaget vara att Tetris tar upp en stor del av hjärnans kapacitet.

– Tetris kan tävla om hjärnans resurser för sensoriska minnen. Det vi föreslår är att det stör sättet som sensoriska minnen lagras under perioden efter traumat och därför minskar antalet minnesåterkopplingar som upplevs efteråt.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.