Lördag 18 Sep
Stockholm

Forskare: Morfin kan sprida cancer

Ny amerikansk studie visar att opiater, som morfin, kan leda till cancerspridning. Nytt läkemedel kan bromsa effekten.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Morfin kan uppmuntra spridningen av cancer. Det slår amerikanska forskare vid University of Chicago fast.

Forskaren Patrick Singleton, som har lett studien, varnar för att morfin inte bara stärker blodkärl utan också kan underlätta för cancer att invadera vävnader och sprida sig. Det är första gången svenska forskare hör något liknande.

– Om det här kan bekräftas på andra sätt kan det givetvis få konsekvenser för hur vi behandlar cancerpatienter, säger Lars Terenius, professor i experimentell beroendeforskning vid Karolinska institutet, till Nyheter24.

– Det är angelägen information, och jag kan inte se att detta har rapporterats i andra medicinska studier.

För forskarna vid University of Chicago blev det uppenbart att opiater, som morfin, främjar tillväxten av nya blodkärl, men också kan underlätta cancerspridning, skriver BBC News.

– För mig låter det inte otänkbart. Det vill säga hur cellers receptorer påverkas av den här typen av substanser. Men vi vet alldeles för lite, säger professor Ola Hermanson, forskare i cell- och molekylärbiologi, vid Karolinska institutet.

Patrick Singleton och kollegorna har upptäckt att det i USA nyligen godkända läkemedlet metylnaltrexon, MNTX, kan stoppa morfinets eventuella cancerspridning utan att det förtar morfinets smärtlindrande effekter. MNTX togs fram under 80-talet för att motverka förstoppning orsakad av morfin.

MNTX lyckades med 90 procent minska morfinets tumörfrämjande effekter, och cancerspridningsrisk, hos möss med lungcancer.

– Om det är bekräftas kliniskt kan det här förändra hur vi gör kirurgisk anestesi för våra cancerpatienter, säger Singleton, biträdande professor i medicin vid University of Chicago Medical Center, till BBC News.

Terenius håller med om att det behövs fler studier innan några slutsatser kan dras och att "djurdata är en sak".

– MNTX är en antagonist till opiater, och den penetrerar inte in i hjärnan. Och det är helt riktigt som de beskriver dess effekter. I första hand gäller inte detta patienter som får morfin i samband med operationer eftersom det verkar under en sådan kort tid, säger Terenius till Nyheter24.

–Tidigare har man i dessa sammanhang främst tittat på virusspridning i samband med opiater och då effekter som är ovanliga och oförutsägbara. Det kan handla om personer som har hiv, och som inte sällan är missbrukare.

I Chicago gjordes upptäckten efter att en narkosläkare konstaterat att flera patienter som fått MNTX överlevt längre än vad som är förväntat efter operationen.

– Forskningen inom detta område är väldigt ny, så det är för tidigt att säga om opiater har en effekt på cancerspridningen. Det krävs mycket mer forskning innan vi kan ändra behandlingsmetoderna, säger den brittiska cancerforskaren Laura Bell till BBC News.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela