Bildt: Striderna måste upphöra

- 08/01/2009, 17:56 -

Bildt kräver omedelbart eldupphör.

– Stridshandlingarna mot, från och i Gazaremsan måste omedelbart upphöra, underströk utrikesminister Carl Bildt vid en pressträff på utrikesdepartementet på torsdagen.

Politiska överenskommelser är det enda sättet för Israel att nå sitt mål om säkerhet från raketbeskjutningar och andra attacker, hävdade Bildt i en artikel som publicerades parallellt med pressträffen.

– En varaktig lösning bör innefatta att Gazas ekonomiska isolering hävs samtidigt som åtgärder vidtas för att förhindra smuggling av vapen och sprängmedel till Gazaremsan, tycker utrikesministern.

Bildt påpekade att EU i samverkan med USA, Turkiet och Norge bör erbjuda hjälp till Egypten för att kontrollera gränsen och bekämpa smuggling. Samtidigt ska det vara en gemensam prioritet för EU och USA att omedelbart efter den 20 januari återaktivera fredsprocessen.

Enligt Bildt är Sverige berett att på kort varsel - så snart striderna avslutats - medverka i att bedöma det humanitära behovet och återuppbyggnadsbehovet i Gaza.

"Trots de svårigheter vi nu möter och det lidande som konflikten ger upphov till får vi inte förlora målet ur sikte: en självständig palestinsk stat som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet," skriver Bildt.

Carl Bildt varnade för att konflikten snabbt kan eskalera, om den inte snabbt bringas under kontroll. Svårigheten är dock att båda parter kräver att den andra sidan ska börja.

– Båda måste börja i form av ett eldupphör. Man måste ha klart för sig att för varje bomb, för varje barn som dör så byggs hatet upp. Det finns ingen uteslutande militär lösning på denna konflikt. Det finns ingen annan lösning än att leva tillsammans, sade Bildt.

Han vill inte närmare gå in på anklagelserna, bland annat från FN:s tidigare rättschef Hans Corell, att Israels angrepp strider mot krigets lagar om proportionalitet.

– Det kan man och bör man diskutera. Våldet förefaller inte proportionellt, men jag är just nu mer intresserad av att finna en lösning på konflikten, sade Carl Bildt och tillade:

– Trots att det är det heliga landet så är det svårt att se några helgon.

Bildt framhöll att den omfattande och mycket lönsamma smuggling som pågår från och till Gaza måste upphöra men att det bara kan ske om den ekonomiska isoleringen av Gaza från Israels sida upphör.

– Det går inte att prata om att stoppa smugglingen utan att häva isoleringspolitiken, sade han.

Bildt framhöll också vikten av att EU direkt efter att den nya amerikanska administrationen tillträtt den 20 januari samordnar fredsansträngningarna med USA.

– Vi bör inte invänta det israeliska valet den 10 februari, sade han.

Skrivet av: