FN-enighet om Israelreträtt i Gaza

- 09/01/2009, 02:00 -

Västmakter och arabstater är eniga om att kräva israelisk reträtt ut ur Gaza.

Västmakter och arabstater är eniga om att kräva israelisk reträtt ut ur Gaza. Kravet ingår i ett kompromissförslag om FN-resolution i säkerhetsrådet om omedelbart eld-upphör i Gaza.

Utrikesministrarna från Frankrike, Storbritannien och USA har förhandlat med kolleger från flera arabstater och med Arabförbundets ordförande Amr Mussa.

Förhandlarna har enats om en kompromiss med tillägg från arabstaterna och som kan läggas fram i säkerhetsrådet.

Mer om konflikten nedan.

Skrivet av: