Tisdag 30 Nov
Stockholm

Afghanistansvenskar nämns i de läckta underrättelsedokumenten

Nu ska Försvarsmakten utreda om läckan kan innebära säkerhetsrisker för de svenska soldaterna i Afghanistan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

KABUL/WASHINGTON/STOCKHOLM. På Wikileaks har över 90 000 hemliga dokument läckt ut om kriget i Afghanistan. I de hemligstämplade dokumenten - som nu vem som helst kan se - finns flera uppgifter om de svenska trupperna och talibanattacker mot dem, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi vet ännu inte om de läckta uppgifterna påverkar situationen för den svenska styrkan där nere, men det här är något vi kommer att titta närmare på. Givetvis är en av våra funktioner att titta på sådana här saker, säger Torbjörn Gustafsson, på Försvarshögkvarterets informationsstab, till SvD.

Johan Tejpar, Afghanistanexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), tror inte att uppgifterna nämnvärt kommer påverka säkerheten för svenskarna på plats.

– Jag vågar inte svara säkert på det, för jag har inte sett alla dokumenten. Men av vad jag har förstått rör det sig om en typ av otvättade underlättelsedokument som till sin karaktär är ganska kortsiktiga. Situationen i Afghanistan ändras fort, och de senaste dokumenten är från 2009, så det är inte sannolikt att det finns något som kan utnyttjas på det sättet, säger han till SvD.

Däremot ser han en risk för att den afghanska opinionen kan vända sig mot den internationella närvaron om de får veta hur många civila afghaner som av misstag dödats av bland annat amerikanska soldater.

– Samtidigt är det inte många afghaner som har internet, och talibanerna sprider hela tiden rykten om civila som dödats av amerikanerna. Så det är osäkert hur stor påverkan de här uppgifterna kommer att ha i Afghanistan, säger Johan Tejpar till SvD.

En mer omedelbar risk är i så fall att opinionen i USA och Europa påverkas - och börjar kräva att insatsen i Afghanistan ska avvecklas.

– I USA påverkar varenda motgång opinionen, och det faktum att man inte kan bevara underlättelseuppgifter hemliga kommer att påverka militären negativt, säger Tejpar till Svenska Dagbladet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela