Tisdag 15 Jun
Stockholm

CHOCKEN: Kvinnor kan få barn - med varandra

Spermieceller kan skapas ur kvinnliga embryon.

Kommentera (67)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

NEWCASTLE. Nya forskarrön tyder på att det i framtiden kan vara möjligt för två kvinnor att få barn med varandra, helt utan inblandning från män.

Detta sedan forskare gjort den sensationella upptäckten att det går att skapa spermieceller ur kvinnliga embryon.

Redan sedan tidigare har man lyckats producera spermieceller ur manlig benmärg men nu har man alltså kommit så långt att man kan göra detsamma från kvinnliga embryons stamceller.

Forskarteamet vid University of Newcastle i Storbritannien, som gjort upptäckten, ansöker nu om att få utveckla tekniken och helt enkelt försöka framställa en kvinnlig sperma som man kan befrukta en annan kvinna med.

Det innebär att chanserna ökar dramatiskt för att lesbiska par i framtiden ska kunna få egna barn med varandra på samma premisser som heterosexuella par.

Tidigare trodde man att det skulle vara omöjligt att uppnå detta då enbart män har Y-kromosom. Men nu har det plötsligt blivit inom räckhåll.

– Jag tror, i princip, att det är vetenskapligt möjligt, säger professor Karim Nayernia vid University of Newcastle till Telegraph.

Samtidigt säger andra forskare att det är omöjligt att verkligen få det att fungera i praktiken.

Men om utveckligen fortsätter i samma riktning kanske mannen i praktiken helt kan lyftas ut ur reproduktionsprocessen i framtiden.

Kommentera (67)
Kopiera länk
Dela