Torsdag 28 Okt
Stockholm

Inifrån Syrien – ”Regimen vill ha inbördeskrig”

Fria Syriens Armé håller utkik medan folk i bakgrunden demonstrerar genom staden - Homs.
Fria Syriens Armé håller utkik medan folk i bakgrunden demonstrerar genom staden - Homs. Foto: AP / SCANPIX

Snart ett år efter det att revolutionsgnistan tändes i Syrien är den starkare än någonsin. Folket ser ingen väg tillbaka.– Människor är beredda att offra allt för ett nytt och demokratiskt Syrien, säger ”Nina” till Nyheter24, inifrån Syrien.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Mer om detta

Resten av intervjun finns på bloggen - Utrikesnyheter med Hiwa Abdelzadeh.

Nyheter24 har talat med "Nina", som egentligen heter något annat, som befinner sig i Syrien.

På fredagen samlades tusentals människor i staden Amuda för att demonstrera mot regimen och visa sitt stöd för invånarna i bland annat staden Homs, belägen i gränstrakterna till Turkiet, i norra Syrien. ”Nina” berättar för Nyheter24 att situationen i staden inte går att beskriva med ord.

- Situationen i Homs är katastrofal. Regimen tillåter inte att förnödenheter når invånarna, även medicintransporter hindras från att nå staden, säger hon till Nyheter24.

”Lämna Syrien, Bashar”

”Nina” befinner sig just nu i staden Amuda där livliga men fredliga demonstrationer pågår idag. Militären är inte närvarande i staden, de har dock positionerat sig i stadens utkant för att kontrollera vilka som rör sig från och till staden. Militärens frånvaro beror på att det inte finns beväpnade oppositionsgrupper i Amuda. I stället demonstrerar invånarna fredligt under parollen ”Lämna Syrien, Bashar”. I Qamishli, inte långt ifrån Amuda, är den militära närvaron stor. Demonstranter beskjuts med tårgas och skarp ammunition.

”De kräver sina rättigheter"

- Majoriteten av demonstranterna i Amuda är kvinnor och ungdomar. Kvinnorna för två kamper, de kämpar för ett demokratiskt Syrien och jämställdhet, de kräver sina rättigheter, säger ”Nina”.

Under samtalet bryts ljudet flera gånger och ropen från folkmassan i bakgrunden gör det delvis svårt att höra varandra. Hon söker sig till en byggnad för att skärma av ljudet och säger att hon vill berätta något viktigt.

”Regimen vill ha inbördeskrig”

- Regimen försöker att få till ett inbördeskrig, regimen vill ha inbördeskrig. Hela tiden försöker regimen att skapa konflikter mellan olika grupper i landet. I norr, där majoriteten är etniska kurder lever man sida vid sida med kristna syrianer. Eftersom kurderna är muslimer försöker regimen skapa konflikter mellan syrianer och kurder. I övriga delar av landet försöker Assadregimen att skapa konflikter mellan sunniter och alawiter. Men de kommer inte att lyckas med det, säger ”Nina” och fortsätter.

- Kristna och muslimer, kurder och syrianer demonstrerar sida vid sida mot regimen. Men det finns en liten grupp kristna som inte vågar demonstrera pga. rädsla för repressalier från regimen. Man har bland annat försökt att få kristna och muslimer att ange varandra för att skapa konflikter.

Både kristna och muslimer, kurder och syrianer, i norr har enats om att inte föra ett väpnat motstånd mot regimen. I stället har man valt att demonstrera i stora skaror, tillsammans. Trots att demonstrationerna är fredliga berättar ”Nina” att regimen dödat ett 60-tal demonstrerande ungdomar. Ungdomar är extra utsatta på grund av att de som gör militärtjänst vägrar skjuta mot demonstranterna och måste istället fly landet. Flera har flytt till Turkiet och Irak.

Skjut eller bli skjuten

Många soldater har hittills deserterat från militären och i stället valt att ta till vapen mot militären.

- Både militären och säkerhetspolisen beskjuter folket. Men säkerhetspolisen är också till för att bevaka militären. De soldater som vägrar skjuta blir skjutna själva. Många vågar därför inte desertera, säger ”Nina”.

”Bojkottar folkomröstningen”

I veckan sade regimen att en folkomröstning skall hållas 26 februari om en ny grundlag. Det som regimen säger sig ha ändrat på är den paragraf som säger att Baathpartiet är ”ledare för staten och samhället”. I praktiken har detta inneburit att Baathpartiet, genom vilken Assadfamiljen styrt Syrien i flera decennier, varit det enda tillåtna partiet och därmed det styrande. Ändringen innebär, enligt regimen, att det nya politiska systemet blir ett flerpartisystem, det vill säga att även andra politiska partier utöver Baathpartiet tillåts.

Hur är människors inställning till det nya grundlagsförslaget?

- I norr kommer kristna och muslimer att bojkotta folkomröstningen. Det kommer inte att innebära någon förändring för oss, det är fortfarande samma regim. Regimen måste bort först, sen kan Syrien demokratiseras, säger ”Nina” och fortsätter.

- För oss kurder kommer det inte att innebära någon förändring alls. Vi erkänns inte som en etnisk folkgrupp, våra rättigheter kommer inte att garanteras i den nya konstitutionen. För de kristna kommer det inte heller att innebära någon skillnad. Därför kommer folk att bojkotta folkomröstningen. Vi kommer inte att ge upp, människor är beredda att offra allt för demokrati och frihet.

Hur är situationen i övriga städer?

- I Aleppo råder undantagstillstånd, i Homs är läget katastrofalt. Människor dödas dagligen, många dör till följd av skador pga. brist på medicin som hindras från att nå staden. Även i Daraa, Idlib och Hama är situationen kritisk. Militären har belägrat flera städer, säger ”Nina” och avslutar.

- Tusentals aktivister har arresterats runtom i landet. Inga besök eller kontakt är möjlig med dem, många har försvunnit spårlöst efter att ha arresterats.

 

(Av säkerhetskäl har "Nina" bett att inte bli omnämnd med sitt riktiga namn.)

Kommentera
Kopiera länk
Dela