Amerikanerna tror och litar på Obama

- 21/12/2008, 05:34 -

Sju av tio amerikaner ser optimistiskt på framtiden med Barack Obama.

Sju av tio amerikaner ser optimistiskt på framtiden med "förändringsmannen" Barack Obama och tror att han blir en bra president.

Över två tredjedelar av de tillfrågade i en opinionsundersökning, genomförd av ABC News och Washington Post, tror att Obama kommer att göra avsevärda förbättringar av sjukvårdssystemet.

Ungefär lika många väntar sig att han vidtar åtgärder för att minska den globala uppvärmningen. Och 64 procent säger att den blivande presidenten kommer att avsluta USA:s insats i Irak.

Över hälften, 55 procent, anser att han är bra med när det gäller att tackla den ekonomiska krisen, enligt undersökningen.

Tre fjärdedelar är nöjda med hur han hanterat övergångsperioden. Till och med 59 procent av republikanerna är nöjda.

Undersökningen genomfördes mellan den 11 och 14 december. Deltog gjorde 1 003 personer.

David Lettermans "Top Ten-list" om Obama med Obama

Skrivet av: