I veckan bestämde sig Europaparlamentets liberala grupp för att (förmodligen) säga nej till det kritiserade Acta-avtalet. Men än är striden inte över. Politiska grupper har ändrat sig förr. EU-kommissionen gör vad den kan för att få igenom avtalet. Och Actas vänner i parlamentet trixar allt vad de förmår för att blanda bort korten. Läs mer om detta spel hos European Digital Rights, EDRi: ACTA – if you think we’ve won, we’ve lost.

Efter Acta kommer omarbetningen av IPRED1 – en redan integritetskränkande och rättsosäker lagstiftning som handlar om internet riskerar att bli ännu värre.

Sedan kommer IPRED2 – som handlar om gemensamma straffrättsliga sanktioner i EU mot fildelare. Det vill säga EU-regler om hur polisen skall ”jaga en hel ungdomsgeneration”.

Snart skall även EU:s e-handelsdirektiv göras om. Risken är då att man tar bort internetoperatörernas ”ansvarsfrihet”. (Nätoperatörerna är i dag inte ansvariga för vad deras kunder gör på nätet, på samma sätt som posten inte är ansvarig för vad folk skriver i sina brev.) Resultatet kan bli att nätoperatörerna tvingas bli privata nätpoliser, som inte omfattas av krav på rimlig bevisning och rättssäkerhet.

Och så håller man på att revidera EU:s datalagringsdirektiv. Det är ingen speciellt vild gissning att det finns krafter som då vill ha en mer omfattande registrering av vad vi gör på nätet. (Europaparlamentet har redan ställt sig bakom kravet att alla våra sökningar på Google skall registreras och sparas.)

Och detta är bara några av de saker som är på gång. På Piratkontoren i Europaparlamentet är vi fullständigt översköljda av nya förslag, ny lagstiftning och omarbetningar av existerande regler.

Nu gäller det att hålla motståndet mot Acta uppe tills i juli, då Europaparlamentet skall rösta om saken. Men även om vi vinner den voteringen – så är striden alltså inte över. Den har knappt ens börjat.

Däremot har Acta ett stort symbolvärde. Om vi lyckas stoppa Acta, då är det en markering som säger att man inte kan komma och föreslå vilka idiotiska internet-regleringar som helst. Då blir det lättare att stoppa andra galenskaper. Förlorar vi, då blir allt mycket värre och svårare.

HAX

Läs även min privata blogg: www.henrik-alexandersson.se