Är du fortfarande intresserad av vad jag tycker och tänker, och kommer du vara så även i framtiden? Är nyfikenheten en för stark drivkraft för att du skall kunna hålla dig undan åsikter som inte alltid är korrekta och utslätade? Tycker du att politik är som bäst när den debatteras på en låg nivå med satir och ironi som torpargrund?

Då är du varmt välkommen att titta till min nystart, den nya bloggen ”Den sjätte mannen” – även den här på Nyheter24.

Varsågod. Kliv på. Känn dig som hemma. Du kommer känna igen den instängda doften, eller stanken snarare…