Camilla Läckbergs och Lively Wines utskick strider mot alkohollagen. //AGM

När jag uppmärksammade det pressbud som Lively Wines skickade ut för Camilla Läckbergs lådvin så hävdade företaget bestämt att de följde alkohollagens kapitel 7.
För att bena ut det lite mer ingående så bad jag Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström läsa inlägget och förklara innebörden av att ”iaktta särskild måttfullhet”, vad ”förskönande beskrivningar av alkoholdrycken” är  och vad som faktiskt innefattar en ”otillåten säljmetod”, om det nu stämde som företaget skrev.

Ärende nr AGM 15/21 resp. AGM 16/21: Lively Wines Sweden AB (AGM 15/21) resp. C.L. (AGM 16/21) – Alkoholdryck som gåva av Mattias Grundström | apr 26, 2021 | Ärenden | 0 Kommentarer Ärende nr AGM 15/21 resp. AGM 16/21 2021-04-23 Motpart: Lively Wines Sweden AB (AGM 15/21) resp. C.L. (AGM 16/21) Saken: Alkoholdryck som gåva Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed. Bakgrund Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken (Miss Rosé by C.L.). Marknadsföringen har skett genom att en förpackning (bag in box) vardera överlämnats som gåva till sex personer (vilka haft det gemensamt att de är artist och/eller influencer). Motpartens yttrande Motparten har uppgett att det inträffade inte kommer att upprepas men påpekar att de anser att agerandet varit vanligt förekommande.
Bildkälla: AGM hemsida

Han valde istället att meddela mig att han startat ett ärende gällande den här alkoholreklamen, och nu har han publicerat sitt beslut på AGMs hemsida.
Av det att döma så verkar jag ha haft hyfsat rätt i mitt inlägg ändå, vad gäller just innehållet i alkohollagens paragraf 7.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed. // Ur det fällande beslutet

Det som jag tycker är lite intressant är Lively Wines svar till AGM, och hur det markant skiljer sig från det svar som jag fick från företaget.
Till mig svarades det stensäkert att de minsann följde alkohollagens paragraf 7, medan det till Alkoholgranskningsmannen lät så här:

Motparten har uppgett att det inträffade inte kommer att upprepas men påpekar att de anser att agerandet varit vanligt förekommande.

Ingenting om att de följer lagen, utan de försöker snarare rättfärdiga sitt beteende med att ”alla andra också gör det” och verkar vilja undkomma reprimand genom att bedyra att de inte ska göra så här igen. 
Företaget verkar snarare ha varit väl medvetna om att de bröt mot alkohollagen, och nu mest försöker sig på lite klassisk ”damage control”.

AGM är branschens eget granskningsorgan, men till skillnad från det arbete som RO utför, så är här inga (eller ytterst få) influencers inblandade, och de flesta aktörer tar en sådan här fällning på lite större allvar än när RO fäller en influencer för bristande reklamidentifiering.

Jag ställde frågan till AGM om huruvida mottagaren av pressbud/utskick/reklam som bryter mot alkohollagen, kan riskera någon form av konsevens, och han låter hälsa att mottagaren inte gör någonting fel i att acceptera ett sådant bud.

Jag bad Lively Wines om en kommentar gällande att AGM öppnat ett ärende gällande reklamen, men fick aldrig någon.
Jag kommer göra samma sak vad gäller det fällande beslutet och kommer publicera deras kommentar här nedan om någon inkommer.