Tisdag 19 Okt
Stockholm

"Förbudspolitiken har nått vägs ände"

Alfred Askeljung (C).
Alfred Askeljung (C). Foto: Pressbild

"Cannabislegaliseringen i delar av USA och Latinamerika får alltmer uppmärksamhet i Sverige. Den misslyckade svenska narkotikapolitiken börjar nu tvingas till förändring av omvärldstrycket." Centerpartisten Alfred Askeljung tycker att det är dags att ta tag i cannabisdebatten.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om debattören:

Alfred Askeljung kandiderar till riksdagen och Stockholms kommun.

Han twittrar här: @alfredaskeljung 

Den första januari legaliserades cannabis i den amerikanska delstaten Colorado. Cannabis har sedan nittiotalet varit legalt för medicinskt bruk i delar av USA. Först nu så har det blivit lagligt för alla medborgare över 21. Under året kommer det att bli lagligt i delstaten Washington och i Uruguay.

USA:s president Barack Obama har i två intervjuer sedan årsskiftet sagt att cannabis är mindre farligt än alkohol och att straffen för användning borde sänkas. Han har även sagt att legaliseringsinitiativen bör fortsätta. Detta ska ses mot bakgrund av att allt fler opinionsmätningar visar att en tydlig majoritet av USA:s befolkning vill legalisera cannabis.

Reformer för att legalisera och reglera cannabis pågår i Latinamerika och USA. Debatten förs även i länder närmare Sverige som Storbritannien, Danmark och Kanada. I Kanada är exempelvis Centerpartiets systerparti, Liberal Party, för en kontrollerad legalisering. Världsledare som FN:s förre generalsekreterare, Kofi Annan, och USA:s förre president Bill Clinton propagerar öppet för reformer.

I Danmark, Nederländerna och Spanien förs en öppen debatt om detta. I Danmark har Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen verkat för ett kommunalt monopol på cannabis. I takt med att fler länder ändrar sina lagar så kommer förändringstrycket på Sverige att öka. Det är en verklighet vi måste förhålla oss till oavsett vad vi anser om utvecklingen.

Den politiska rörelsen för att legalisera cannabis vinner allt större gehör. Den restriktiva förbudspolitiken har visat sig alltför kostsam för människor och samhällen. Att sätta missbrukare och brukare i fängelse eller ge dem prickar i brottsregister i stället för att ge dem vård och stöd fungerar inte längre. Det hjälper ingen att straffa redan utsatta människor. Att låta vård gå före straff blir alltmer vanligare i omvärlden och hos alltfler politiker från höger till vänster finns det nu ett stöd för ett realistiskt alternativ till förbudspolitiken.

Den organiserade brottsligheten har länge levt gott på förbudspolitiken. På samma sätt som den amerikanska maffian sålde förbjuden alkohol säljer gängen i Göteborg och kartellerna i Mexiko cannabis till vem som helst, när som helst. En legalisering skulle göra att den organiserade brottsligheten förlorar sin kanske viktigaste inkomstkälla, nämligen smugglingen av cannabis. Amerikanska och mexikanska studier är oeniga om hur mycket pengar som kartellerna skulle förlora av en fullskalig legalisering, men vissa bedömare menar att de skulle förlora 60 procent av sina inkomster. Det skulle vara ett hårdare slag mot den organiserade brottsligheten än något "krig mot knark" förmått att göra.

En hårt reglerad legalisering skulle förhoppningsvis minska tillgången för unga. Många ungdomar vittnar nu för tiden om hur cannabis bara är ett telefonsamtal bort. Det här är en utveckling vi måste börja ta på allvar om vi vill skydda våra barn och barnbarn.

Det ska poängteras med all tydlighet att Centerpartiet inte är för någon legalisering av cannabis. Däremot måste man förhålla sig till att Centerpartiets Ungdomsförbund är för detta.

Förbudspolitiken har nått vägs ände. Allt fler exempel runt om i världen visar att alternativen är bättre för enskilda människor och för hela samhällen. Även vi kan förändra vår politik till det bättre om vi vill och vågar. Jag hoppas att 2014 kan bli startskottet för detta.

Alfred Askeljung (C),
Riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms Stad.

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela