Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Oroligheterna i Ukraina talar för att Sverige bör gå med i Nato"

Benjamin Ellenberg (SFP)
1 av 2

Benjamin Ellenberg (SFP)

Alfred Askeljung, Centerpartiet
2 av 2

Alfred Askeljung, Centerpartiet

Debatt | 03/03/2014 14:00

Turerna kring den nordiska incidentberedskapen och samövningen med Nato visar att det är omöjligt att få till stånd ett effektivt och fungerande nordiskt försvarssamarbete utanför Natos ram. Sverige och Finland bör gemensamt pröva förutsättningarna för ett fullvärdigt medlemskap i Nato, skriver Alfred Askeljung, Centerpartiet, Sverige och Benjamin Ellenberg, Svenska folkpartiet i Finland.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den nordiska incidentberedskapenskulle vara ett paradexempel för det nordiska försvarssamarbetet, oftaframhållet som ett alternativ till försvarsallianser. I veckorna har detrapporterats om hur Nato stoppat den typen av samverkan vid en gemensamflygövning på Island, bland annat i Svenska Dagbladet. Om incidentberedskapen i egenskapav ett första steg mot ett nordiskt försvarssamarbete har stoppats är detrimligt att anta att inga fler delar kan sjösättas. Med bakgrund av detta ochNorges tydliga prioritering om att Natosamarbetet går före andra potentiellaåtaganden så är idén om ett nordiskt försvarssamarbete tyvärr att betrakta somdöd och begraven, så länge som detta samarbete inte sker inom ramen för ettgemensamt Natomedlemskap. De nordiska länderna har alltför spretiga försvars-och utrikespolitiska lösningar med tanke på hur stor potential det finns församarbete.

Det är av största vikt attpolitikerna i Sverige och Finland tar försvarsfrågan på allvar. Det finskaförsvaret är långsiktigt ohållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Sverigesöverbefälhavare har erkänt att den svenska försvarsmakten inte kan försvara merän en begränsad del i en vecka utan hjälp utifrån. Om statens absolutakärnuppgift, skyddet av landet och medborgarna, inte kan lösastillfredsställande så är det att betrakta som ett politiskt misslyckande.

I ljuset av den, sedan år tillbakapågående, ryska upprustningen och de slående militära maktdemonstrationerna vihar sett i Georgien och nu ser i Ukraina så är det omöjligt att förneka behovetav ett fungerande försvar och ett fungerande försvarssamarbete länder emellan.Det är uppenbart att denna självklara truism är lika sann nu som under detkalla krigets dagar.

Det torde vara närmast ensjälvklarhet att nu närma sig frågan om ett svensk/finskt medlemskap i Nato.När vi inte ensamma kan försvara oss själva, och när dörren till ett gemensamtnordiskt samarbete är stängd, då måste vi ta till oss det enda alternativ somär politiskt realistiskt. Ett återupptaget invasionsförsvar är en omöjlighetför Sverige. Ett fungerande invasionsförsvar mot en mycket starkare part ärförmodligen för kostsamt för Finland att upprätthålla på lång sikt. Det endaalternativet som kvarstår om vi ska ha ett försvar värt namnet är ettmedlemskap i Nato. Politikerna i Sverige och Finland bör överväga det.

Alfred Askeljungriksdagskandidat för Centerpartiet
Benjamin Ellenberg, Svenska Folkpartiet iFinland

Bör Sverige gå med i Nato?