Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Debattör: "Sverige är inte redo för hen"

- 07/04/2014, 12:13

JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

"Det som händer om vi inför hen i Sverige idag är att vi skulle neutralisera kvinnan till mannens roll" skriver Johanna Nelson, student.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

En viktig del av den radikalfeministiska kampen i Sverigeidag består av att integrera hen i vårt språk och tänkande. Hen-dagis haröppnats, debatter har hållits, artiklar skrivits. Idén bakom det könsneutralapronomenet är dess påstådda positiva inverkan på uppluckrandet av vårakönsnormer. Jag tror att det kommer att ha en motsatt, negativ effekt.

Det finns två syften med hen. Det som är problematiskt är detsom avser att könsneutralisera cis-personer, det vill säga personer somidentifierar sig med sitt biologiska kön. Det andra syftet fungerar som etttredje pronomen för personer som inte identifierar sig med något av de tvåkonventionella könen. Den tillämpningen av hen är betydelsefull förutvecklingen mot ett öppet samhälle och bör därför bli en integrerad del avvårt vardagliga språk och praxis i juridiska och politiska sammanhang. Denanvändning av hen som könsneutraliserar cis-personer är dock förhastad i ettsamhälle som fortfarande i stor utsträckning genomsyras av patriarkalastrukturer och kommer att vara kontraproduktiv i strävandet efter ett jämställtsamhälle.

Själv är jag radikalfeminist och ser endast kulturelltskapade skillnader mellan könen. Jag tror alltså inte på någon biologiskdeterminism. Drömmen är ett samhälle där vi inte längre har genus eller läggernågon vikt vid kön utan behandlar alla utifrån vilka de är – individer.

Vad många feminister vill med hen är just att folk ska varafria att definiera sin egen identitet utan att bli begränsade av snävakönsroller. Jag tror istället att vad hen kommer leda till när detimplementeras på cis-personer är en oönskad process som inte är i enlighet medhens mål. Att använda hen kommer inte att bidra till ett mer individualiseratsamhälle. Risken är istället att en stark hen-norm kommer att formas avpatriarkatet. En hen-norm som är snarlik den han-norm som råder idag.

För att förstå denna process så är det viktigt att erkännaatt även om man inte tror på att våra biologiska kön formar vår personlighet såfinns det likväl kulturellt skapade kön (genus) som i allra högsta grad harpåverkat hur män och kvinnor beter sig. Även om det är en generalisering såfinns det övergripande karaktärsdrag som har inpräntats i de flesta män ochkvinnor. Män tar till exempel mer plats, har mer självförtroende och är meraggressiva. Kvinnor är mer emotionella, mer förbehållsamma ochsjälvmedvetna. En viktig del av dessa könsnormer är att de karaktärsdrag somklassiskt förknippas med kvinnor värderas lägre än männens karaktärsdrag.Eftersom vi lever i ett samhälle som till stor del är uppbyggt och styrt av mänså värderas mäns egenskaper systematiskt högre.

För att hen ska kunna jobba för att frigöra oss frånkönsnormer behöver samhället ha bearbetat gamla normer. Om inte, så kommer henatt ha en negativ effekt på vår feministiska kamp. Samhället måste värdera detvå konventionella könen lika för att det neutrala hen faktiskt ska innebära enfri definition av neutral. Könen måste existera som två kön med lika värde däringendera är normativt, inget är internaliserat som det neutrala i samhället,för att undvika att låta patriarkatets krav och normer definiera vad heninnebär. Problemet är att mannen i vår patriarkala kultur fortfarande harnormativ status. Kvinnan existerar framförallt i förhållande till mannen.Hennes existens definieras därför främst i skillnader gentemot mannen. Mannenblir då en neutral norm som inte uppfattas som ett kön på samma sätt som kvinnan.Han blir accepterad som den könlöse.

Att mannen anses vara den neutrala kan ses, till exempel,inom film- och teatervärlden där man som regel skapar berättelser utifrånmanliga huvudkaraktärer. Män väljs även för att fylla alla mindre viktiga biroller.Kvinnor, som inte förekommer så ofta, ses nästan alltid som könsvarelsereftersom deras kön är det andra, det utstickande. Kvinnor uppmärksammas oftaför sitt utseende och sexuella natur, medan männens kön neutraliseras ochdärmed synliggörs deras personligheter istället.

Det som händer om vi inför hen i Sverige idag är att viskulle neutralisera kvinnan till mannens roll. Eftersom samhället ser på mannen som den könlöse och eftersom vifortfarande lever i ett samhälle som har byggts upp av patriarkala strukturer somär anpassade efter mannen så kommer hen inte att leda till en könsneutralkultur utan snarare till ett mer manligt samhälle där alla blir 'han'. Normenför hen kommer således fortfarande att formas av ett patriarkat där vissa(traditionellt manliga) karaktärsdrag är nödvändiga för att ta sig fram ochlyckas i samhället.

Vad vi behöver för att bryta ned patriarkatet är inte flermänniskor som upprätthåller de förtryckande normer som har lett till ettsamhälle där unga tjejer utsätts för sexuella övergrepp i sin vardag och därmän inte är förmögna att prata om sina känslor. Kvinnor ska inte behöva bli mersom män för att få ta del av makten. De ska inte behöva anpassa sig till deförtryckande strukturerna som gör att män systematiskt gynnas. Det är fel vägatt gå för att uppnå ett samhälle där alla har en chans och behandlas utifrånsin personlighet och inte sitt kön. Det är naivt att tro att patriarkatetkommer att separera sig från normerna i samhället om vi använder hen.

Johanna Nelson, student

Håller du med skribenten?