Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Nu måste Alliansen lösa problemen på bostadsmarknaden"

- 25/04/2014, 08:23
Alfred Askeljung, Centerpartiet

Alfred Askeljung, Centerpartiet

"Den borgerliga alliansen har med bostadsminister Attefall i spetsen genomfört många behövliga reformer för ökat bostadsbyggande. Trots det blir bostadsbristen i våra storstäder allt värre. Det är dags att ta itu med de stora reformerna på bostadsmarknaden", skriver Alfred Askeljung, Centerpartiet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Underde snart åtta år som alliansregeringen har styrt Sverige så har mycket gjortsför att minska bostadsbristen och komma till rätta med de problem som finns påbostadsmarknaden. Byggande av bostäder på universitetscampus har tillåtits,andrahandsuthyrning har underlättats och de kommande Attefallhusen kommerförhoppningsvis att minska behovet att krångliga bygglov. Trots detta ochmycket mer så ökar bostadsbristen, bostadspriserna och hushållensskuldsättning. Allt fler bedömare talar om en kommande bostadsbubbla. Det visaratt vi behöver kraftfulla reformer för att komma tillrätta med bristerna idagens system.

Enav de största bristerna är den hårda regleringen av hyresmarknaden, en kvarlevafrån andra världskriget. En utfasning av hyresregleringen kan göras genommarknadshyror på nybyggda hus och en långsam höjning av hyrorna på befintligabostäder till marknadsmässiga nivåer. Kombinerat med ett starktbesittningsskydd och en möjlighet för hyresvärdar att omförhandla hyrorna mednya hyresgäster så skulle vi få ett fungerande och marknadsmässigt system föruthyrning. Ombildningarna skulle kunna stoppas och hyresrättens framtid skullevara säkrad.

Denhöga skuldsättningen och låga rörligheten på bostadsmarknaden är ocksåproblematiska. Antydningarna om en kommande bostadsbubbla får inteunderskattats, en ny ekonomisk kris skulle vara förödande för människor somskulle bli arbetslösa eller tvingas flytta. Vi behöver långsamt fasa utränteavdraget för bostadslån och avskaffa reavinstskatten så att belåning intelängre uppmuntras och det blir enklare att flytta när man behöver. Det skulleöka rörligheten på bostadsmarknaden och på sikt få ner de höga priserna påboende.

Vimåste också minska på de många regleringarna som finns kring bostadspolitiken.I en artikel på DN Debatt skrev fyra forskare attregleringarna gör lokaler nästan fyra gånger så dyra som  de annars skulle ha varit. Vissa regleringarär nödvändiga men att ha tvingande bestämmelser om saker såsom storleken påbadrum eller antalet parkeringsplatser är inte rimligt i dagens läge. Vi måsteslopa otidsenliga normer för bostadsbyggande och reformera och förenkla Plan-och Bygglagen så att regleringar inte skapar onödiga kostnader. Det är likaorimligt att planprocesser kan ta flera år. Vi behöver begränsaokynnesöverklaganden och snabba på handläggningar.

Centerstudenterantog nyligen ett bostadspolitiskt program där vi adresserar dessa problemtillsammans med den skriande bristen på studentlägenheter. Vi kommer att arbetahårt för att Alliansen under den kommande mandatperioden ska göra verklighet aven frihetligare och bättre bostadspolitik.

AlfredAskeljung (C),
riksdagskandidatför Centerpartiet i Stockholms Stad och förbundsstyrelseledamot förCenterstudenter