Fredag 14 Maj
Stockholm

Caroline Szyber (KD): "Sverige borde inte ens spela hockey-VM"

Caroline Szyber (KD)
Caroline Szyber (KD). Foto: Scanpix Sweden / HENRIK MONTGOMERY

"Sverige kan inte bara tala om mänskliga rättigheter och demokrati, nu måste också idrottsrörelsen markera", skriver Caroline Szyber, KD.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Caroline Szyber är en svensk politiker (kristdemokrat) och riksdagsledamot sedan år 2010 (statsrådsersättare för Göran Hägglund). I riksdagen representerar hon Kristdemokraterna från Stockholms kommuns valkrets.

I dagbörjar ishockey-VM men för mig är intresset iskallt. Varför? Jo för att ännuett idrottsevenemang hålls i en diktatur och ännu en gång har allt för få kravställts. Jag hade hoppats på en bojkott och att ishockey-VM hade flyttats. Diktaturerblir inte automatiskt bättre för att de får anordna ett idrottsevenemang.I fallet Kina, skedde några förändringar för syns skull i samband medOS, men reella förändringar i landet uteblev. Ryssland fick mersmak och spelarnu stormaktsspel med Ukraina. Omvärlden ger felaktigt dessa regimer legitimitetgenom att de får anordna stora internationella idrottsevenemang.

Vissa tror att stort internationellt evenemang kan ge möjligheter föropposition att peka på problem. Så är dock inte fallet i Vitryssland. Nästanalla oppositionsledare har redan fått varningar och även trakasserier, allt föratt få dem att inte vara politiskt aktiva och träffa internationella partnersunder VM.

Trots attLukasjenko sagt att alla internationella gäster ska få komma till Vitrysslandhar många demokratikämpar haft svårt att komma in i landet. Så sent som förnågra dagar sen stoppades svenske Martin Uggla ordförande för Östgruppen i passkontrollen och tvingades omedelbart att lämna landet.

Många har engagerat sig för att få hockey-VM flyttat, bland andra hockeylegendenPeter Stastný – numera europaparlamentariker. Frågan har till och meddiskuterats på högsta nivå i EU, i ministerrådet. EU:s utrikes- ochförsvarsministrar gjorde något mycket ovanligt när de nämnde ett enskiltidrottsevenemang i sina slutsatser för mötet. "Med bakgrund av hockey-VM2014 kommer EU att hålla det internationella och de nationellaishockeyförbunden informerade om sin djupa oro över bristen på respekt förmänskliga rättigheter i Vitryssland", skriver rådet i ett uttalande. Det får sägas vara exceptionelltatt ett ministerråd så tydligt lyfter fram vikten av att ett idrottsförbundhåller sig informerat i fråga om MR-situationen i ett land. Utifrån detta bordesvenska hockeyförbundet gå i främsta ledet och uppmana de andra hockeyförbundenatt bojkotta eller flytta hockey-VM. Svenska ishockeyförbundet har dock inte ändrats sin ståndpunkt.

Jag var valobservatör i december 2010 i presidentvalet i Vitryssland och sågpå nära håll det omfattande valfusket och regimens våld mot oppositionella. Jaghar sedan dess med stor oro följt utvecklingen. Lukasjenko-regimen har isoleratlandet allt mer. Vitryssland präglas av bristande rättssäkerhet, förenings-,press-, och yttrandefrihet. All den verksamhet som inte är direkt kopplad tillstaten, eller under statlig kontroll uppfattas som ett hot.

Redan för ett år sedan rapporterade människorättsorganisationer om attklimatet började hårdna inför det så kallade presidentvalet som ska äga rumnästa år, 2015. Nu rekryterar den vitryska säkerhetstjänsten, KGB, informatörersom på olika sätt kan hjälpa myndigheterna att undergräva demokratirörelsensförsök att komma till tals. Det har rapporterats om myndighetsstyrda sabotage isyfte att misskreditera demokrater och människorättsaktivister.

Sverige kan inte bara tala om mänskliga rättigheter och demokrati, nu måste ocksåidrottsrörelsen markera. Vad kommer hockeyförbundet göra för att inte bli en del avpropagandan och hur kommer man bidra till att skaffa sig en bild av denverkliga situationen i Vitryssland, bortanför arenornas glänsande fasader? Jag förstår inte dem som säger att idrott och politik intehar något samband. Vi får inte medverka till att totalitära diktaturer får den fjäder i hatten det innebär attarrangera denna typ av stora internationella idrottsevenemang.

Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot, kandidat till Europaparlamentet ochvalobservatör i vitryska presidentvalet 2010

Ska du bojkotta hockey-VM?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela