Söndag 29 Maj
Stockholm

Kristna Värdepartiet: "Feministerna vill göra män överflödiga"

Kicki Christina Hedlund och Christoffer Hedlund från Kristna Värdepartiet
Kicki Christina Hedlund och Christoffer Hedlund från Kristna Värdepartiet. Foto: Privat

"Hur dagens homo-vänliga politik kommer påverka barnen kommer svenskarna att få veta när denna generation växt upp", skriver Kicki Christina Hedlund och Christoffer Hedlund från Kristna Värdepartiet.

Kommentera (22)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om Kristna Värdepartiet

Kristna värdepartiet startades 4 januari 2014.

De jobbar bland annat för att göra aborter olagliga samt stärka och stötta familjer.

Källa: kristnavardepartiet.se 

Följ Kristna Värdepartiet på Twitter: @kvpartiet 

Vi ser hurklimatet hårdnar i samhället där olika grupper ställs mot varandra. Det ärhomosexuella mot kristna värderingar, det är invandrarfientliga attityder mot socialister,abortförespråkare mot abortmotståndare och nu även kvinnor mot män. BeatriceAsk (M), har tagit emot en utredning som föreslår att ensamstående kvinnor skaha rätt till assisterad befruktning på samma villkor som sammanboende ellergifta par.

Vi vänder ossemot att människor proklamerar sina ”rättigheter” på ett felaktigt sätt. Ettbarn har rätt till både sin mamma och sin pappa så långt det är möjligt. Ettbarn behöver en manlig förebild och en kvinnlig förebild i sitt hem under sinuppväxt. Det har länge varit känt att adopterade barn har ökade psykiska ochemotionella problem i jämförelse med barn som växt upp med sina biologiskaföräldrar. Hur dagens homo-vänliga politik kommer påverka barnen kommersvenskarna att få veta när denna generation växt upp.

Vi har ingetemot homosexuella personer men vi har emot att de anser sig ha samma ”rättigheter”som gifta eller sammanboende kvinnor och män. Vi har inget emot assisterandebefruktningar om det gjordes ett försök med ettbefruktat ägg. Även ett litet befruktat ägg är ett mänskligt liv. Därför vändervi oss emot att ägg befruktas och kasseras för att föräldrarna så gärna vill habarn. Förr använde vi råttor som försökskaniner idag använder vi små människor.

Vi har ingetemot personer som kallar sig feminister men vi har något emot att deras politikgår ut på att göra män överflödiga i dagens svenska ”rättighets-samhälle”. Enkvinna anses ha ”rätt” att skaffa barn utan en mans inblandning. Varför ska honha ”rätt” till det? Varför skulle feministernas jagande på självständighet vägatyngre än barnets rätt att växa upp med två föräldrar, en man och en kvinna?Ser inte världen vart vi är på väg? Det som händer gör oss mörkrädda.

KristnaVärdepartiet kommer stå upp för att kärnfamiljen ska vara norm i vårt svenskasamhälle. Vi anser att kvinnor och män behövs både i hemmen, i skolan och inomvården. Vi är övertygade om att skolan kommer bli mycket bättre när fler män kliverin i skolan. Barn behöver både kvinnor och män. Skolan behöver både kvinnor ochmän. Vårt samhälle blir bättre när vi bygger strukturer som bejakar båda könensom viktiga för samhällets utveckling. Kristna Värdepartiet kommer aktivtarbeta emot den skrämmande utveckling vi just nu är på väg mot. 

Ut medfeministerna och in med de kristna!

Kicki Christina Hedlund
Riksdagskandidat, Kristna Värdepartiet
Christoffer Hedlund
Ordföranden, Kristna Värdepartiet Eskilstuna

Bör kärnfamiljen vara norm?
Tack för din röst!
Kommentera (22)
Kopiera länk
Dela