Fredag 17 Sep
Stockholm

Henrik Andersson (S): "Rör inte vår strejkrätt!"

Henrik Andersson (S)
Henrik Andersson (S). Foto:

"Om Almega mot förmodan skulle gå vinnare ur konflikten kan det få förödande konsekvenser för arbetsmarknaden", skriver Henrik Andersson från Socialdemokraterna.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Nu villFolkpartiet inskränka löntagares rätt att strejka. Det ska vara tillåtet – menbara när det inte betyder något. Ingen blev nog egentligen särskilt överraskadav Carl B Hamiltons utspel. Frågan handlar om mer än tågstrejken, den handlar omutvecklingen på arbetsmarknaden i stort.

Tågstrejken och konflikten i fråga är inte unik. Den speglarväl den samhällsförändring som skett under Alliansregeringens åtta år vidmakten. Efter åtta års högerstyre och ett skattesänkarrally som undermineratSverige ser vi nu resultat som exempelvis en allt otryggare arbetsmarknad. Pååtta år har andelen med tidsbestämda anställningar ökat markant och det fårgivetvis konsekvenser. Den med tidsbestämd anställning, i synnerhet destackarna som får timanställning på timanställning staplade på varandra, tordeha lägre framtidstro. 

Detta på grund av att, exempelvis en timanställning,medför svårigheter att rent ekonomiskt kunna bilda familj, köpa sin egen bostadeller låna pengar till en fungerande bil. Veolia vill alltså att personal somidag är fast anställd, med en förhållandevis trygg situation påarbetsmarknaden, och som antagligen har både familj, hus och bil, skall gå neroch jobba deltid. Otrygghet och lägre inkomst blir således resultatet om Almegavinner konflikten. Således är det viktigt och riktigt bra att SEKO står upp förarbetarnas verklighet och ifrågasätter Almegas principer!

Som om inte ovanstående var nog så går Folkpartiet med Carl B Hamilton och Christer Nylander i spetsen ut och kräver ”proportionalitet” frånde strejkande. Det betyder att en strejk ska hållas inom så små områden attarbetsgivarna i praktiken kan ignorera den, och att ”tredje part” – andra delarav samhället – inte påverkas.

Efter åtta år av Alliansstyre är tryggheten påarbetsmarknaden så gott som bortblåst och Folkpartiets utspel om att spolastrejkrätten förstärker det ytterligare. Därför är det glädjande att se andraLO-förbund, däribland IF Metall och Kommunal, varsla om sympatiåtgärder och ståupp för den svenska modellen och arbetsrätten. 

Om Almega mot förmodan skulle gåvinnare ur konflikten kan det få förödande konsekvenser för arbetsmarknaden iform av att utgången av konflikten kan bli prejudicerande, det vill säga, attdet i framtiden är acceptabelt att agera så som Veolia så tragiskt har gjort.Men som tur är träder hela LO-kollektivet in med kraft! En enad arbetarrörelseförlorar aldrig!

Att inte respektera den svenska modellen är mycketallvarligt. I september har Du din chans att rösta bort de partier som inte gördet. Sverige behöver en ny regering, en regering som genom facklig-politisksamverkan ser till att fler får jobb med schyssta villkor, det vill säga, enarbetsmarknad som värnar och sätter arbetarnas intressen och verklighet icentrum.

HenrikAndersson (S) 

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela