"Svenskarna mer oroade för rasism än invandring"

- 24/06/2014, 07:25
"Vi ser en ökad öppenhet".
1 av 3

"Vi ser en ökad öppenhet".

TT

Marie Demker.
2 av 3

Marie Demker.

BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

Demonstration mot rasism och nazism i Kärrtorp.
3 av 3

Demonstration mot rasism och nazism i Kärrtorp.

TT

En ny undersökning visar att svenskarna oroar sig över främlingsfientligheten – och blir allt mer toleranta mot flyktingmottagning.

För första gången har man mätt den svenska befolkningens oro för främlingsfientlighet – och resultaten är tydliga. Det är SOM-institutet vid Göteborgs universitet som står bakom undersökningen som visar att 78 procent av svenskarna är oroade över ökad främlingsfientlighet.

– Jag noterar ju att främlingsfientlighet är någonting som människor upplever som hotande i dagens samhälle. Vi talar väldigt mycket om främlingsfientlighet och det finns också en kompakt negativ attityd till alla former av rasism och främlingsfientlighet. Jag tror att det är en effekt av den plats på agendan som främlingsfientlighet har fått under de senaste två-tre åren,, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap till Ekot.

Många oroar sig över ökad invandring

Samma undersökning har också mätt svenskarnas inställning till ökad invandring – något som 49 procent av befolkningen oroar sig över.

– Jag tycker att det är ganska tydligt att det som svenska befolkningen är bekymrade för är snarare attityderna till flyktingar och invandrare, än bekymrad för flyktingar och invandrarna i sig själva, säger Demker till Ekot.

"Ser en ökad öppenhet"

Hon har mätt svenskarnas attityd till flyktingmottagning sedan många år tillbaka och sedan början av 1990-talet syns en förändring – inställningen har blivit allt mer tolerant. Något som också årets undersökning tyder på.

– Men det betyder inte att allt är frid och fröjd. Jag vill betona det, det betyder inte att allt bara är bra. Men vi ser en ökad öppenhet, ett minskat motstånd, en mer utbredd tolerans än tidigare, säger Demker till Ekot.