Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Jessica Rosencrantz (M): "De rödgrönas politik är ett trafikkaos"

Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Debatt | 27/08/2014 15:09

"För Stockholmare spelar det stor roll vilka som vinner valet - en rödgrön seger kommer bromsa vår stad", skriver Jessica Rosencrantz (M).

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Nyligenpresenterade Allianspartierna i Stockholm ett gemensamt valmanifestför fortsatt tillväxt och utveckling av Stockholmsregionen. Dennapolitiska enighet är vi dock ensamma om. Trots attSocialdemokraterna bara samlar ett stöd runt 20 procent i Stockholmoch de uppenbart är beroende av Miljöpartiet och Vänsterpartietfår väljarna inga besked. På trafikområdet är bristen på beskedsärskilt oroväckande. De sammanlagda förslagen från S, MP och Vriskerar att kraftigt hämma Stockholms tillväxt och utveckling. Derödgrönas politik är ett enda trafikkaos.

En av de störstaskiljelinjerna mellan Alliansen och de rödgröna partierna gällerFörbifarten. Vi är i Alliansen tydliga med att Förbifarten skabyggas och projektet har redan påbörjats. Detta hotas nu dock avMiljöpartiet och Vänsterpartiet som säger ett tydligt nej tillFörbifart Stockholm. Om deras nej bli verklighet vore det förödandeför den framtida trafiksituationen i Stockholm. Stefan Löfven måstedärför ge ett svar, kommer Förbifart Stockholm att stoppas om derödgröna vinner valet?

MP och V vill också se enstängning av Bromma flygplats. Det är dessutom budskapet frånenskilda S-politiker medan Löfven säger något annat.Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) har exempelvis sedanår 2000 motionerat hela sju gånger om att Bromma flygplats böravvecklas. De partier och de politiker som förespråkar ennedläggning av Bromma bortser helt ifrån det faktum att Arlanda harnått sitt kapacitetstak och att Bromma enligt bedömare inte kanersättas med järnväg och Arlandas flygtrafik. Enligt Swedaviaskulle det ta över 20 år att ersätta Bromma som idag är av storbetydelse för Sveriges inrikestrafik, inte minst för näringslivetsom är i behov av en city-nära flygplats. Tillgången tillflygförbindelser är idag en av Stockholms största bekymmer och dågår det inte att prata om en nedläggning. Inte att förglömma äratt över 24 000 jobb hotas i Sverige vid en nedläggning avBromma enligt Stockholms Handelskammare.

Miljöpartiet vill lägganed Bromma för att istället bygga 50 000 bostäder påområdet. Allianspartierna i Stockholm föreslår istället enlösning där Bromma flygplats kan fortsätta att utvecklas och därbostäder kommer att byggas på andra områden i Stockholm utan attuppta mer än fyra promille av värdefull grönyta. Istället förMiljöpartiets 50 000 bostäder med en nedlagd flygplats somresultat föreslår Alliansen över 140 000 bostäder som allaär noggrant definierade och nedbrutna per stadsdelsnämndsområdedär flygplatsen inte påverkas. Konsultföretaget Spacecape harundersökt bostadspotentialen i Stockholm och redovisar attAlliansens förslag är fullt möjliga.

De rödgröna är inteheller tydliga vad de avser göra med utbyggnaden av Stockholmstunnelbana. S, MP och V utrycker sig alla olika gällande vilkastationer som ska byggas ut, hur det ska finansieras och av vilka detska finansieras. De rödgröna partierna driver dessutom enskildatunnelbanesatsningar utöver Stockholmsöverenskommelsen. Det ärdärför berättigat att ställa frågan om de kan enas kringöverenskommelsen kring tunnelbanan och vad som kommer ske medStockholms nio nya tunnelbanestationer vid ett rödgrönt maktskifte.Alliansen presenterar istället en tydlig plan för vilka nyastationer som ska byggas och hur det ska gå till. För att dennastora satsning ska fungera är det viktigt med enighet och inteinterna rödgröna stridigheter.

Stockholms allianspartierföreslår en rad satsningar på infrastrukturen som alla kommerutveckla regionen. Vi vill bygga 140 000 bostäder till 2030,bygga 5000 studentbostäder till 2018, skapa 2000 nya laddstationerför elbilar och följa upp cykelmiljarden med ytterligare encykelmiljard. Därutöver kommer vi förverkliga utbyggnaden avtunnelbanans nio nya stationer och låta en förlängning gå frånHagsätra till Älvsjö. Att bygga Förbifarten och nya Slussen samtbevara Bromma flygplats är löften från Alliansen.

Den politik som Alliansendriver i Stockholm har dokumenterat bra resultat. Nyligen släppteStockholms Handelskammare sin Stockholmsbarometer och den påvisaratt arbetsmarknaden i Stockholm växer för andra kvartalet i rad medett näringsliv som utvecklas fortare än i övriga riket. Det skerockså många nyanställningar inom framförallt bygg, tillverkningoch livsmedelshandel. Om denna positiva trend ska fortsätta är detviktigt att Alliansen får förnyat förtroende att driva enarbetslinje i Stockholm som kan skapa fler bostäder och en bättreinfrastruktur.

För Stockholmare spelardet stor roll vilka som vinner valet - en rödgrön seger kommerbromsa vår stad. De rödgrönas politik sätter Stockholms tillväxti kö.

Jessica Rosencrantz (M),
Riksdagsledamot iTrafikutskottet från Stockholms stad

Är du orolig för vad som händer om de rödgröna vinner valet?