Tisdag 22 Jun
Stockholm

MP och Fatta: "Inför en samtyckeslag direkt efter valet!"

"En samtyckeslagstiftning behöver inte vänta i flera år till. Regeringen begraver frågan i stället för att se möjligheterna till en snabb process. Vi vill se till att det blir olagligt att ha sex med någon som inte är med på det, så fort som möjligt efter valet", skriver Gunvor G Ericson (MP) och Ida Östensson, Fatta.

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Senast förra veckan friades en man från våldtäkt trots att kvinnan uttryckligen sagt nej till sex. Det var hovrätten som friade mannen trots att tingsrätten fällt honom. Mannen hade sex med kvinnan som var påverkad av alkohol och droger. Hon beskriver hur hon sagt nej och försökt få bort mannen innan hon domnade bort. Ändå anser hovrätten att det fanns en möjlighet att kvinnan ville ha sex med honom.

Det här fallet skulle förmodligen få en annan utgång om det hade funnits ett krav på samtycke eller en så kallad oaktsamhetsklausul i våldtäktslagstiftningen. Det hade då varit självklart att det är våldtäkt att ha sex med någon som inte vill.

Kvinnors rätt till sina egna kroppar är en grundläggande feministisk fråga. Frågan om samtycke i sexualbrottslagstiftningen har debatterats och även utretts grundligt de senaste åren. Ändå har alliansregeringen inte vågat ta beslut om en tidsenlig lag, utan drar frågan i långbänk.

Nu inför valet har alliansregeringen tillsatt en utredning, så att det ska se ut som att de tar tag i frågan. Egentligen är det bara att förhala en samtyckeslag ytterligare. Utredningen ska lämna förslag på en brottsrubricering om oaktsamhet, men ska endast ”överväga” om man bör införa ett krav på samtycke i sexualbrottslagstiftningen. Utredningen har alltså inte fått i uppgift att ge förslag på en samtyckesreglering. Den behöver överhuvud taget inte lämna något förslag eller meddela sina överväganden förrän en bit in på är 2016. Det innebär att en ny lag kan börja gälla tidigast 2018. Det är många våldtäktsmän som hinner gå fria under denna tidsperiod.

En samtyckeslag behöver inte utredas i flera år till. Det har utretts två gånger, och det finns två färdiga förslag. Dels ett framtaget av alliansens egen utredare, dels ett som professor Madeleine Leijonhufvud har utarbetat på uppdrag av Miljöpartiet. Själva grundfrågan, om ett samtycke i någon form ska krävas, fick ett klart ja av majoriteten av remissinstanserna när regeringens utredares förslag sändes på remiss.

En samtyckeslag kan genomföras med en gång. Inte heller behöver det ta år att få fram en reglering som gör att grov oaktsamhet blir straffbar – en sådan finns sedan länge i vårt grannland Norge.

Om Miljöpartiet får vara med och bilda regering efter valet kommer vi att driva att utredningen ska vara klar senast juni 2015, så att lagen kan börja gälla redan 2016. Det kan vi göra genom att ge utredningen ett så kallat tilläggsdirektiv istället för att den ska utreda allt från början. Den här frågan är för viktig för att lämnas utan att något konkret händer under hela nästa mandatperiod.

Våra lagar måste skicka signalen att sex kräver samtycke, att sex är något som kräver ömsesidighet, inte något som en människa gör med användande av en annans kropp. Inte främst för att få fler män fällda för våldtäkt, utan för att få färre övergrepp. Lagen ska tydligt visa vad som är rätt och inte. För det krävs en ny, feministiskt medveten regering.

Gunvor G Ericson, jämställdhetspolitisk talesperson (MP)
FATTA, genom Ida Östensson  

Behövs en samtyckeslag?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela