Onsdag 6 Jul
Stockholm

"Använd Sveriges biståndspengar för att ta emot fler flyktingar"

Fredrik Segerfeldt, Daniel Lindsäth
Fredrik Segerfeldt, Daniel Lindsäth. Foto: Privat

"Jimmie Åkessons Almedalstal visar att han antingen inte känner till vad forskningen säger om bistånd och flyktingmottagning, eller att han inte bryr sig om den. Båda sakerna är olyckligt för ledaren för det parti som har flyktingpolitik som huvudfråga", skriver Fredrik Segerfeldt och Daniel Lindsäth.

Kommentera (25)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Fredrik Segerfeldt är liberal författare och debattör.

Daniel Lindsäth är partisekreterare för Liberala partiet.

Inför helgens val kampanjar Sverigedemokraterna med texten“Mindre invandring här - mer hjälp till flyktingar där”, ett tema ur blandannat Jimmie Åkessons Almedalstal.

Åkesson är en skicklig politiker som lyckas klä sin motviljamot andra människor i en humanitär klädedräkt. Det är inte länge sen SD varväldigt skeptiska till bistånd, inte för att de studerat dess negativakonsekvenser, utan för att de inte vill hjälpa andra människor. Nu har de dockbytt åsikt, sen de kom på att använda det som svepskäl för att slippa ta emotflyktingar.

Vincent Cochetel, Europachefen för FN:s flyktingorgan UNHCR,avvisade motsättningen mellan humanitärt bistånd och asyl i DN den 25 augusti:

"De båda har inte med varandra att göra. Asyl är enrättighet. Det handlar om fundamentala humanitära värden."

Att inte bli dödad av en diktator eller en islamistisk sektär en mänsklig rättighet och att ge människor som flyr från sådana miljöer enfristad är helt enkelt en skyldighet, både juridiskt och humanitärt.

Det är viktigt att komma ihåg att det humanitära biståndet,som katastrofhjälp och finansiering av flyktingläger, utgör endast 13 procentav det svenska biståndet. Sverige skulle alltså lätt kunna öka anslagen tillUNHCR inom ramen för biståndsbudgeten, utan att dra ner på flyktingmottagandet.

Humanitärt bistånd är inte heller så lätt som SD tror.Bistånd riskerar att göra skada i ”svåra miljöer”, det vill säga länder ellerregioner som lider av instabilitet eller öppen väpnad konflikt, just sådanaplatser där bistånd behövs. Det finns otaliga rapporter om biståndsmedel somanvänds av de stridande parterna för att försvåra och förlänga det mänskligalidandet i exempelvis Etiopien, Somalia, Rwanda och Västafrika.

Kostnaden om SD får sin vilja igenom är ännu fler dödsfall.Om något så borde biståndspengarna i stället användas för att kunna ta emot ännufler i Sverige och hjälpa dem in i det svenska samhället. I stället för attfundera på hur han ska kunna hålla människor borta från Sverige borde Åkessontänka på hur vi kan förbättra integrationen.

Jimmie Åkessons Almedalstal visar att han antingen intekänner till vad forskningen säger om bistånd och flyktingmottagning, eller atthan inte bryr sig om den. Båda sakerna är olyckligt för ledaren för det partisom har flyktingpolitik som huvudfråga. Det finns inget humant med SD:sbiståndspolitik, bara en oerhörd cynicism, på riktigt.

Den 14 september är sista dagen att rösta på vilka partier somska få sitta i riksdagen och bestämma vilka som ska nekas ett drägligt liv,vilka som ska tvingas utstå krigets, fattigdomens och förföljelsens helvetebara för att de hade oturen att födas i fel land.

Vi är Sverigevänner. Därför vill vi att många fler ska fåkomma hit och bli svenskar. Åkessons motsägelsefulla Sverigevänlighet verkarmest handla om att det ska vara så få svenskar som möjligt.

Fredrik Segerfeldt
Liberal författare och debattör
Daniel Lindsäth
Partisekreterare, Liberala partiet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (25)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.