Onsdag 14 Apr
Stockholm

KDU: "Ja till valfrihet, nej till kvoterad föräldraförsäkring"

Charlotta Enqvist
Charlotta Enqvist. Foto: Amanda Andersson

"De som faktiskt ska använda sig av föräldraförsäkringen – familjerna – ska få styra mindre över dess uppdelning i vänsterns Sverige", skriver Charlotta Enqvist (KDU).

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Charlotta Enqvist på Twiter: @CharlottaEn

Knappt hade den rödgröna regeringen bildats förrän man började tala om nya regleringar och tvång i syfte att styra över människors vardag. Stefan Löfvén har tydligt deklarerat att föräldraförsäkringen ska bli mindre flexibel och mer av tiden ska tvångskvoteras. De som faktiskt ska använda sig av föräldraförsäkringen –familjerna - ska få styra mindre över dess uppdelning i vänsterns Sverige. 

Samma tankar har tidigare uttryckts av Nyheter24:s Matilda Andersson: ”Hur kan man ens ifrågasätta en tredje pappamånad?”. Andersson måste tro sig besitta enorma kunskaper om hur alla Sveriges familjer fungerar, eftersom hon påstår att ”Alla tjänar på att båda föräldrarna är hemma, oavsett familjesituation”. Argumentet om att föräldrar ska få bestämma själva håller inte, enligt Andersson. Varför är något oklart, men det verkar vara hennes egna värderingar, och vilja till förändring i enlighet med dessa, som ska sättas före varje enskild familjs rätt att bestämma. Respekten för politikens gränser tycks vara i princip obefintlig.

Linda Nordlund och Kajsa Dovstad (LUF) menar i sin debattartikel att föräldraförsäkringen måste kvoteras för att balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft ska råda inom vårdsektorn. Ett något märkligt argument i sammanhanget kan tyckas, men det är ju onekligen ett kreativt sätt att rättfärdiga sin kvoteringsiver på. Angelica Kauntz (FI) och Josefine Temrell (LUF) är i sin debattartikel besvikna över att regeringen inte går längre och talar om total tvångskvotering av föräldraförsäkringen i jämställdhetens namn.

Alla dessa skribenter har gemensamt att man fokuserar på allt annat än just det föräldraförsäkringen är till för, nämligen barnen och familjen. Oavsett om det är arbetsmarknaden som ska gynnas eller någon form av jämställdhet på statistiskt aggregerad nivå, så missar man själva poängen med föräldraförsäkringen; anknytningen mellan barn och förälder. Som ung kristdemokrat vill jag naturligtvis att politiken ska underlätta för möjligheten att kombinera familjeliv med arbete. Det är den diskussionen vi borde föra i stället för att använda föräldraförsäkringen som ett instrument för att lägga människors liv till rätta.

Oavsett vem de liberala och socialistiska debattörerna säger sig företräda så är det ett faktum att Sveriges familjer inte håller med om att det är för deras bästa. Över 80 procent vill inte ha mer kvotering och andelen är något högre bland kvinnor än män. Den som hävdar att kvotering är för kvinnornas skull får alltså göra detta utifrån en mycket elitistisk människosyn.

Trygga och sammanhållna familjer är grunden för ett väl fungerande samhälle. Familjen är en grundläggande gemenskap som -  när den fungerar bra  - skänker trygghet och stabilitet i en ständigt föränderlig omvärld. Vi vet att barn som växer upp väl fungerande familjer tenderar att må bättre senare i livet. 

Detta är insikt som vi kristdemokrater är ensamma om i svensk politik. Vi vill utveckla valfriheten genom flexiblare barnomsorgspeng och utbyggd föräldraförsäkring. KDU kommer alltid att stå upp emot valfrihetens motståndare oavsett vilken politisk färg de har. 

Charlotta Enqvist,
Familje- och jämställdhetspolitisk talesperson (KDU)

Tycker du att kvoterad föräldraförsäkring är bra?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela