Stockholm

Ekeroth (SD): "Lavin av forskning motbevisar invandringsanhängarna"

Kent Ekeroth (SD)
Kent Ekeroth (SD). Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX

Kent Ekeroth (SD): "Otaliga forskningsrapporter har visat på betydande negativa ekonomiska effekter av invandringen. Professor Jan Ekberg uppskattade det till ett minus på mellan 30 till 120 miljarder kronor per år."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Man märker att Fredrik Schulte (M) i sin debattartikel har en stor iver efter att försöka hitta någon ljusglimt i det mörker som är massinvandringen. För att få ihop det hänger sig Schulte fast vid att jag sa att Sverige gått bra ”trots invandringen, inte på grund av den”. Men för att kunna hävda, vilket Schulte tappert försöker göra, att invandringen bidragit till detta, räcker det inte med att påstå att Sverige relativt sett gått bra utan frågan man måste ställa sig är givetvis: har invandringen bidragit positivt eller negativt till detta?

För att ”bevisa” sin tes rabblar Schulte upp trötta floskler från Moderaternas PR-byrå om si eller så många utrikesfödda som jobbar här eller där. Han drar även upp det flertal gånger motbevisade argumentet om att invandring ökar exporten eller det grundlösa påståendet att ”olika etniska bakgrunder skapar en mer dynamisk kosmopolitisk miljö som driver innovationskraft”.

Problemet med alla de påståendena är att de inte står pall om man tittar på forskning eller empiri. Det är till och med så att Schultes eget parti flera gånger erkänt att kostnaderna överstiger intäkterna. Låt mig bara ta några exempel:

Otaliga forskningsrapporter, både svenska och internationella, har visat på betydande negativa ekonomiska effekter av invandringen. Se bland annat professor Jan Ekberg som uppskattade det till ett minus på mellan 30 till 120 miljarder kronor per år. Eller lektor emeritus Lars Jansson som uppskattade till ett nettominus på 150 miljarder kronor eller OECD-rapporten från 2013 som angav en kostnad motsvarade 0,57% av BNP. 

För att inte tala om att bara kostnaderna för Migrationsverket under kommande fyraårsperiod uppgår till runt 150 miljarder kronor och är den enskilt största satsning som både Alliansen och Regeringen gör i årets budget. Väljer man att bortse från detta och många fler sådana rapporter man kan bara ta en titt på alla de kommuner som nu bönar och ber om att få slippa mer massinvandring, många dessutom moderatstyrda. Men allt detta vill Schulte givetvis inget kännas vid.

Det förvånar mig sen att Schulte påstår att invandring ökar exporten. Läser man Tino Sanandaji förstår man nämligen snabbt att även dessa påståenden inte heller stämmer, men de slängs gärna ut i debatten av massinvandringsförespråkarna eftersom de ofta lider grav brist på fakta som talar för deras sak.

När det gäller påståendet om att ”olika etniska bakgrunder” är bra för ”innovationskraften” kan man återigen titta på forskningen. Robert Putnam, Jordahl & Gustavsson, Vernon Bogdanor, Costa & Kahn och många fler har i studier visat att mångkulturella samhällen leder till minskat social kapital, minskat tillit, minskat samhällsengagemang och mer konflikter. Exempelvis har Matz Dahlberg vid institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet, kommit fram till svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden när andelen invandrare nådde 5 procent. Dessutom visade det sig barn i heterogena miljöer fick sämre betyg än i andra områden och ekonomin försämrades.

Ärligt talat, vad har Schulte för konkreta belägg för sina påståenden som kan stå pall för den veritabla lavin av forskning som bevisar motsatsen?

Betvivlar man allt detta kan man återigen titta på verkligheten: hur lyckat är exempelvis det sedan länge mångkulturella Malmö? Varför åker Sveriges migrationsministrar världen runt för att få andra länder att ”dela bördan” om invandringen nu är så berikande?

Slutligen, för att kunna besvara Schultes påstående om ”bidragen” vore det bra om han kunde specificera vad han åsyftar. När det sedan gäller anhöriginvandringen som Moderaterna nu påstår sig vilja skärpa räcker det väl med att titta på detta videoklipp för att se vad moderaternas före detta migrationsminister ansåg om skärpta regler när SD krävde det.

Kent Ekeroth (SD),
Riksdagsledamot

Håller du med Kent Ekeroth?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.