Fredag 14 Maj
Stockholm

Marcus Westermark: "Migrationsförslaget från KD krävde mod"

"Det KD har gjort är att de tagit debatten kring migrationsfrågan i rätt riktning"

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Marcus Westermark är politiskt intresserad, men inte partipolitiskt engagerad.

GöranHägglunds nya migrationsförslag krävde verkligen mod. Detta ärett initiativ som övriga etablerade partier har antingen förbisetteller undvikit under de senaste åren, medan de låtitSverigedemokraterna vara det enda parti i riksdagen att föra enalternativ migrationspolitik, samtidigt som de förbjudits från attdelta i någon diskussion i ämnet. 

Genom att KD nu fört upp dettaämne på agendan, kan nu de mer tveksamma SD-sympatisörerna börjahysa hopp om att det finns andra alternativ, och om Alliansen ihelhet vågar följa med ombord på detta modiga äventyr somHägglund påbörjat, kan vi faktiskt börja se en nedåtgåendetrend i väljarstödet gentemot Sverigedemokraterna.

Detviktigaste med detta förslag ligger i det faktum att KD anammar inteSverigedemokraternas migrationspolitik på något vis. De seristället nödvändigheten i att erbjuda alternativ genom en litenkompromiss som kan få halvhjärtade SD-sympatisörer att avvika frånsitt missnöjesröstande. Och därigenom kan vi nu se en glimt avhopp att SD för första gången på 8 års tid kan börja backa iväljarbarometrarna.

Däremothar effektiviteten av detta förslag gått över huvudet på många.Under dagen har jag sett rasande kommentarer från människor somlikt hyenor kastar sig över Hägglund och kallar honom allt från enknähund för SD, till den nya rasistiska ledaren. Och det är justdessa fördomsfulla reaktioner som har hindrat övriga etableradepartier från att våga ta migrationsfrågan i någon annan riktningän spikrakt uppåt. 

Att överhuvudtaget kunna tolka Hägglundsförslag som ett angrepp på flyktingarna kräver ett tunnelseendeutan dess like, när migrationsförslaget i stort sett går ut påatt vi fortfarande kan hjälpa väldigt många människor, men detkommer bara ske mer effektivt och kräva färre resurser.

Människormåste våga tänka utanför ramarna, tänka själva, och inse att KDinte på något vis har anammat någon del av Sverigedemokraternaspolitik, och Hägglund står inte på tur att bli någon slagsrasistisk förebild för en kommande grupp nyfascister. 

Det KD hargjort är att de tagit debatten kring migrationsfrågan i rättriktning, mot en öppnare debatt och framförallt mot att ge SDmindre inflytande och färre röster i vårens extraval.

Marcus Westermark

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela