Onsdag 6 Jul
Stockholm

"Glöm aldrig att även antirasister kan handla antisemitiskt"

Dana Josevich: "Det finns en brist på insikt i Sverige idag. Det är insikten att antisemitism är en struktur, precis som rasism. Antisemitismen går genom alla skikt i samhället och man behöver varken vara höger eller se sig själv som antisemit för att vara en del av strukturen"

Kommentera (103)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Underflera år har jag, och andra med mig, känt hur det har eskalerat. Deinristade hakkorsen på Fotografiskas toaletter talar sitt tydligaspråk. Hatet och konspirationsteorierna har normaliserats, tagitplats i det offentliga rummet och återigen blivit allmängods. Vi ärblodtörstiga. Vi ligger bakom alla krig. Vi styr media, det är väldärför jag får det här publicerat.

Detsenaste året har situationen för judar i Europa försämratsradikalt. Sverige är inget undantag. Judar känner sig inte tryggahär längre. Så ser verkligheten ut, men det är inget den allmännaopinionen gillar att tala högt om. Kanske p.g.a. att påhoppenkommer från så många olika håll; från politiker, från media,från populärkultur, från höger, från vänster, från kristna,från muslimer. Parallellt med detta matas vi med budskapet att ”hadedet här hänt judarna så hade det blivit ramaskri”. Minerfarenhet säger snarare att det är en förklaringsmodell somtäcker den verklighet där ramaskriet uteblir och antisemitismenfrodas.

DN publicerar antisemitiska karikatyrer av judar medISIS-flaggor, Aftonbladet ger den ökända antisemiten systerMarianne Svenska Hjältars hederspris, populära artister som KenRing och Dani M rappar om hur judar styr världen och media, FreeGaza movement sprider konspirationsteorier om att israeliska Mossadär kopplade till terrorattackerna i Frankrike och inyhetsförmedlingen här i Sverige rapporteras att terroristerna gickin i den judiska kosherian och tog gisslan för att ha tillgång tillmat. Parallellt breder tystnaden ut sig i svensk media kring detfaktum att just judar var en av de grupper som attackerna varspecifikt riktad mot. Inte ens att juden, i denna konspirationsteori,blir sin egen bödel ses som något konstigt.

Att extremhögernhar åsikter om judar är inget som förvånar. Det som jag ser sombetydligt mer obehagligt i allt detta är att det ofta är sammaantirasister som propagerar för allas lika värde som sen väljeratt titta bort, eller skandera med, när det är judarna som utsätts.Att hojta till när SD:s Björn Söder säger att som jude kan duinte också vara svensk är självklart. Precis lika självklart ärdet dock att sedan okritiskt försvara favoritbandet Labyrint när detwittrar att högt uppsatta sionister (läs judar) ligger bakom ISIS.Skulle samma människor, de som talar om gemenskap, antirasism ochallas lika värde, verkligen vara tysta om det handlade om en annanminoritet? Skulle samma dubbla måttstockar förekomma?

Tyvärrmåste jag säga att jag tror inte det. De som står upp mot afrofobauttalanden hyllar nämligen inte black face i nästa andetag, och desom kämpar för hbtq-personers rättigheter köper intekonsertbiljetter till Buju Banton heller. 

Det finns entystnad i Sverige idag. Det är tystnaden som omger det faktum attjudiska medborgare inte längre känner sig trygga, att judiskaförsamlingar t.ex. i Malmö tynar bort till följd av hot ochövergrepp.

Det finns en blick som viker undan i Sverige idag. Detär blicken som valde att inte se när min vän, med sin davidstjärnakring halsen, på en fullsatt buss fick höra att ”Hitler bordekomma tillbaka och gasa dig och din familj” och sen skanderade”gasa judarna” hela vägen till ändhållplatsen. 

Det finnsen brist på insikt i Sverige idag. Det är insikten att antisemitismär en struktur, precis som rasism. Antisemitismen går genom allaskikt i samhället och man behöver varken vara höger eller se sigsjälv som antisemit för att vara en del av strukturen. 

Precissom att den som kallar sig feminist kan handla sexistiskt kan de somser sig som antirasister handla antisemitiskt. Att inse att man ärdel av en struktur är sällan lätt, men utan en kritisk blick somvågar riktas även mot en själv, mot det man tror på, den musikerman gillar eller den politiker man kallar sin ledare, kommer denantirasistiska kampen aldrig att bli varken inkluderande,framgångsrik eller särskilt djupgående i samhällets alla skikt.Det är först med en medvetenhet om strukturen som början till enförändring kan ske. Den antisemitiska utvecklingen i Sverige visaratt det är hög tid.

DanaJosevich,
Projekledare, redaktör,frilansskribent

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (103)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.