Stockholm

Peter var hemlös i sju år: "Nu måste Löfven lösa bostadsbristen"

. Foto: Privat

Peter Ahlborg: "Hemlösheten är en skamfläck för moderna välfärdsdemokratier och därför borde det gå att skapa en politisk enighet om krafttag för att lösa hemlöshetsproblemet"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Peter Ahlborg, 45, är allkonstnär som själv har varit hemlös till och från under 7-års tid. Han har tidigare bott på sammanlagt 27 olika ställen. Mestadels andrahandskontrakt, vandrarhem och härbärgen. Nyligen fick Peter ett eget förstahandskontrakt. 

Peter skapar debatt genom föreläsningar och sin musik samt att medverka i massmedia för att uppmärksamma hemlösheten och bostadsbristen. Han gör även en dokumentärfilm om sitt liv.

Häromdagen sändes SVT-programmet 104 dagar, där tidigare statsminister Göran Persson riktade kraftig kritik mot hur den nya regeringen styr Sverige. Nu måste Stefan Löfven prioritera bostadsbristen, den kanske viktigaste frågan som orsakar så många människor stort lidande. 

Jag var själv hemlös under 7 år innan jag äntligen fann en lägenhet. Jag vet hur svårt det kan vara, och jag vet hur många som far illa av det.

Hemlösheten ökar oroväckande snabbt och det råder bostadsbrist i 50 procent av landets kommuner.

Min fråga till statsminister Stefan Löfven och Sveriges övriga politiker är - varför har ni inte någon lösning på hur Sverige ska minska hemlösheten som indirekt beror på bostadsbristen? Det är under all kritik. Det är som att starta ett företag utan att först ha en affärsplan.

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om att Boverket nu anser att bostadsbristen är alarmerande hög, och i en av tre kommuner saknas det en plan för hur man ska bygga mer.

Värst är att politiker inte tar lärdom av andra kommuner – där man funnit lösningar på bostadsbyggandet och hemlösheten. I stället diskuteras småsaker som bullerproblematiken och arkitektur.

I dag ökar hemlösheten mest bland unga människor mellan 18 och 24 år, ensamstående mammor och invandrare. Deras enda problem är att det saknas bostäder.

Ska man behöva knarka eller vara gravt alkoholiserad för att få hjälp?

Allt för få kommuner satsar på förebyggande åtgärder, även om vräkningarna av barn familjer har minskat något de senaste åren.

Socialtjänsten med alla sina boendetrappor och härbärgen kostar enorma pengar – men de leder sällan till att den hemlösa får en egen lägenhet.

Varför investerar inte kommunerna mer pengar på bostäder i stället? Det är utan tvekan det bästa projektet för att få långtidshemlösa tillbaka till samhället. Men bara ett fåtal kommuner har nappat på det fullt ut.

Den förre statsministern Göran Person, sa under ett tal den 20 februari 2014, i samband med att Nybyggarkommissionen presenterade 63 förslag till ökat byggande, att bostadsbristen inte är möjlig att lösa om inte regeringskansliets centrum tar frågan på största allvar.

Han nämner skattefrågor, de sociala frågorna, de ekonomiska tillväxtfrågorna och de regional politiska frågorna. En finansminister, helst en statsminister, bör ta ett samlat grepp i nästa mandat period, om hela det fält av frågor som berörs i den bostadspolitiska debatten.

Här finns allt som berör själva byggandet vad gäller planer, konkurrens och arkitektonisk utformning. Här finns en mångfald av olika dimensioner som måste vägas ihop - samla en majoritet - som man också vet står sig i nästa mandatperiod. Få frågor är viktigare än detta, konstaterar Göran Persson.

Dagens hemlöshet åsamkar samhället stora kostnader och leder till ett stort lidande för enskilda personer och deras familjer. Hemlösheten är en skamfläck för moderna välfärdsdemokratier och därför borde det gå att skapa en politisk enighet om krafttag för att lösa hemlöshetsproblemet.

Peter Ahlborg,
Tidigare hemlös

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.