Onsdag 28 Sep
Stockholm

"Kommer nästa utrotningsläger ligga i Skurup eller Sjöbo?"

Johan Svensk (MP): "I Sjöbo var det nästan 40% som röstade på ett främlingsfientligt parti i skolvalet. Det gör det omöjligt att inte dra parallellen till det koncentrationsläger som skulle byggas i Sjöbo."

Kommentera (45)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

De svenska nazisterna hade, under andravärldskriget, planer på ett svenskt utrotningsläger dit alla judarskulle skickas efter en tysk krigsseger. 8000 judar skulle samlas inoch föras dit. Koncentrationslägret skulle ligga i Sjöbo och detfinns långa listor på svenska judar som skulle insamlas omgåendeefter att nazisterna intagit Sverige. I boken ”Svenskarna som stredför Hitler” berättar författaren Bo Schön att man ”den 20mars 1941, i orderspalten i Den Svenske Folksocialisten, kunde läsahur partipropagandachefen läxar upp sina medlemmar för att deunderlåtit att sända in förteckning över på orten befintligajudar”.

Att det idag går omkring personer iSverige som var med i kriget på nazisternas sida eller som underkriget sympatiserade med Hitler, det ser inte jag som huvudsaken idenna fråga. Jag ser ingen nytta med att belägga människor mednågon arvsynd eller evig synd. De som straffats efter kriget harfått sitt straff och de som undsluppit får sitt straff i livetefter detta. Min poäng är att vi ska lära oss av historien föratt ta rätt beslut i framtiden.

I skolvalet i september fanns detskolor där över 60% av eleverna röstade på ett främlingsfientligtparti, där vissa ledamöter har nazistisk bakgrund. Det räcker medatt dessa politiska företrädare inte är avslöjade för att de skakunna bli invalda i kommunfullmäktige på respektive ort. Det ärbara de som är avslöjade som tvingas avgå. Ändå behöver maninte skriva på något intyg där man tar avstånd från nazism,antisemitism, islamofobi och rasbiologin samt förbinder sig att avgåom man beläggs med lögn.

Nu kan det ju vara så, som min dottersa i skolvalet, att ”vi elever röstade på Sverigedemokraterna somen kul grej”. Men det är inte kul. Det är inte kul för deöverlevande från förintelsen. Det är inte kul för derasefterlevande. Det är inte kul för de personer som tvingats fly frånkrig och fattigdom, för att söka fristad i Sverige, att blitvingade att gå på en lektion i skolan där en öppetfrämlingsfientlig politiker ska berätta om sitt politiska partisideologi.

I Sjöbo var det nästan 40% somröstade på ett främlingsfientligt parti i skolvalet. Det gör detomöjligt att inte dra parallellen till det koncentrationsläger somskulle byggas i Sjöbo. “Utanför Sjöbo i Skåne var timret redansågat, hävdar författaren Bosse Schön”.

Samtidigt är jag hoppfull införframtiden. Barnen är vår framtid och 88 % av eleverna röstade motett främlingsfientligt parti. Miljöpartiet var tredje störstaparti, liksom i flertalet kommuner i Riksdagsvalet. Jag hoppas nu attskolmaterial ses över, att samhällsorienteringen blir prioriterad iskolorna, inte bara några veckor innan valet, och attlärarutbildningen anpassas till de förutsättningar som endemokrati i Sverige behöver.

Johan Svensk,
Miljöpartistisk kommunfullmäktigeledamot i Haninge Kommun

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (45)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.