Tisdag 26 Okt
Stockholm

Öppet brev till Göran Hägglunds efterträdare

Zandra Hedlund: "Jag hoppas att du som tar över, väljer att leda partiet mot en mer medmänsklig politik som går i linje med de värderingar ni utger er för att ha, att KD blir ett parti som verkligen arbetar för alla människors lika värde"

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Zandra Hedlund är skribent, debattör och medlem i Feministiskt Initiativ.

Följ henne på Twitter: @zandra_hedlund

Kristdemokraterna har länge legat nära fyraprocentsspärren och kanske är det därför partiet, tillsynes desperat, allt mer öppet har börjat flirta med väljare långtute på högerkanten. Göran Hägglund meddelade i dag sin avgångsom partiledare för KD. Det här är riktat till dig som kommer attefterträda honom.

I KD:s partiprogram står följande:“Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggdpå kristen människosyn och värdegrund.” Hägglund har även haftför vana att i tid och otid slänga sig med att KD står för allamänniskors lika värde. Jag skulle därför vilja påminna dig somtar över om hur KD ställer sig i frågor som rör justmänniskovärde.

Under föregående mandatperiod har KD:

• Röstat NEJ till att begränsa staplandet av visstidsanställningar

• Röstat NEJ till att lägga ner Fas 3

• Röstat NEJ till att införa nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

• Röstat NEJ till åtgärder för att minska barnfattigdom

• Röstat NEJ till tydligare regler för rehabilitering för sjukskrivna

• Röstat NEJ till att införa en jämställd arbetsskadeförsäkring

• Röstat NEJ till att äldres behov av psykiatrisk vård tillgodoses

• Röstat NEJ till att våldsutsatta kvinnor ska ha rätt att söka till kvinnojour

• Röstat NEJ till att införa en vårdgaranti i missbruksvården

• Röstat NEJ till att FN's barnkonvention blir svensk lag

• Röstat NEJ till att sänka skatten på pension

• Röstat NEJ till en avgiftsfri skola

När det gäller HBTQ-personersrättigheter har KD aktivt agerat bromskloss under många år. Låtmig specificera:

• KD är i praktiken MOT samkönadadoption. Detta trots att det sedan 2003 har varit lagligt församkönade par i Sverige att ansöka om adoption. IKristdemokraternas partiprogram under rubriken “Adoption” stårtydligt att läsa att “Då barn förlorat sina biologiska föräldrartycker vi att man ska försöka ge barnet en situation som är sålik den som barnet har förlorat som möjligt, alltså en mamma ochen pappa.”

• KD var det enda riksdagsparti somröstade NEJ till att samkönade par ska kunna få hjälp medinsemination på svenska sjukhus, vilket infördes 2005.

• KD var det enda riksdagsparti somröstade NEJ till införandet av en könsneutraläktenskapslagstiftning, vilket infördes 2009.

• KD var det enda riksdagspartiet somvar FÖR fortsatta tvångssteriliseringar av transsexuella införvalet 2010. KD ändrade sig i frågan 2012, men först efter massivapåtryckningar då Sverige hade världens ögon på sig efter attfrågan hade lyfts av internationella människorättsorganisationer.

Så sent som i december 2014 gjordeHägglund ett inlägg på DN Debatt där han la fram strategier för att “minska kostnaden förflyktingmottagandet”. Att se vissa människor som kostnader ochandra som tillgångar är väldigt långt från att värdera allamänniskor lika.

I dagsläget är KD ett parti som villbegränsa HBTQ-personers rättigheter, minska invandringen och somaktivt för en politik som effektivt sparkar på redan utsatta isamhället. Jag vill att du funderar på hur det går det ihop med enkristen värdegrund och alla människors lika värde.

Jag hoppas att du som tar över, väljeratt leda partiet mot en mer medmänsklig politik som går i linje medde värderingar ni utger er för att ha, att KD blir ett parti somverkligen arbetar för alla människors lika värde. Och när jagskriver alla människor, menar jag just alla människor.

Zandra Hedlund,
Debattör och skribent, feminist,HBTQ-aktivist

Tror du att det skadar KD att förlora Göran Hägglund?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela