Onsdag 23 Jun
Stockholm

Sol Höglund (CUF): "Man ska inte behöva att ha mustasch för att få en hygglig lön"

Sol Höglund
Sol Höglund. Foto: Privat

Sol Höglund: "Det viktigaste är inte att män och kvinnor tjänar lika mycket pengar men att det har lika stora möjligheter till att göra det"

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Sol Höglund är vice ordförande i CUF Falun och styrelseledamot i CUF Dalarna. Hon är 18 år, kommer från Falun och är grön liberal. Hennes tre viktigaste frågor är miljö, rättspolitisk och feminism. 

Följ henne på Twitter: @BorgarBrud

Regeringen tillsätter nuen utredning om vinster i välfärden utan att tänka på vem detkommer att drabba. Förutom alla elever, patienter och äldre kommerdet försvåra jämställdheten för kvinnor och kvinnors chans atten dag tjäna lika mycket som männen. De sparkar på en av degrupper som har det svårast på arbetsmarknaden.

I dag söndag den 8 mars ärdet den internationella kvinnodagen och dagen är fortfarande likaaktuell som 1977 när den instiftades av FN. Då kämpade man förkvinnors grundläggande rättigheter. Det gällde rösträtt,aborträtten och tillgång till preventivmedel. Mycket av den kampensom pågick då gick också ut på att få social som ekonomiskjämlikhet. I dag finns fortfarande samma problematik. En av de störstautmaningarna som vi politiker måste ta tag i i dag i Sverige ärkvinnors arbetssituation.

Enligt statistiskacentralbyrån tjänar kvinnor 17% längre lön än män och det ärinte det värsta, det har sett likadant ut i nästan 20 år. Detfinns många anledningar till varför det är så men en utav dem äratt kvinnor jobbar i mycket större utsträckning i den offentligasektorn. På kommuner, skola, vårdcentraler och inom äldreomsorgen.Män jobbar mer i den privata sektorn. Den privata sektorn drivs avföretag, där man har som ambition att växa och där man sedan kange sina anställda eller sig själv högre lön. För att se till attkvinnor också har chansen att utvecklas, starta egna företag ochtjäna en högre lön så måste vi se till att det är möjligt attstarta företag inom den offentliga sektorn och även se till att detgår att göra vinst. Riktig jämställdhet nås inte förrän könenär obetydliga men fram till dess måste vi se till att skapa bättreförutsättningar för alla.

Centerkvinnorna slår huvudet på spiken med det här citatet från deras hemsida “Sverigesägs vara världens fjärde mest jämställda land. Ett trevligtepitet. Vi vet dock att även världens mest jämställda land harlångt kvar innan vi kan stoltsera med att vara jämställda.” Detde menar är egentligen att det spelar ingen roll om man är mestjämställd, det betyder fortfarande inte att man har uppnått måletom total jämställdhet. Det viktigaste är inte att män och kvinnortjänar lika mycket pengar men att det har lika stora möjlighetertill att göra det. Det gör den inte för kvinnor i dag och detkommer bli ännu svårare när företagschansen tas bort.

LO har regeringen i sittkoppel och de trycker på regeringen att stoppa möjligheten förvinst inom de kvinnodominerade yrkena. Vem vill ha ett företag omman inte kan ta ut vinst? Matten är enkel, fler företag inom denoffentliga sektorn = en positiv löneutveckling inom kvinnodomineradebranscher = kvinnor tjänar mer pengar = bättre förutsättningarför ett jämställt Sverige. Man ska inte behöva att ha mustaschför att få en hygglig lön.

I dag kommer hälften avalla som uttalar sig i frågan prata om hur synd det är om alla mänoch självklart förtjänar den frågan också att lyftas men det äringet som motsätter sig. För vem vinner egentligen på att begränsaföretagandet? Vi kommer snart sluta upp som ett gäng förlorare ominte regeringen börjar tänka mer jämställt.

Sol Höglund,
styrelseledamot i CUF Dalarna och vice ordförande för CUF Falun

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela