Söndag 16 Maj
Stockholm

"LD50 visar varför alkohol är farligare än många andra droger"

Skribenten och shamanen Daniel Wilby skriver om att vi kanske måste omvärdera hur vi bedömer hur farliga olika typer av droger är.

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Daniel Wilby är skribent och självlärd svensk shaman med ett särskilt intresse för bland annat missbruk och drogpolitik. Han är i slutet av månaden aktuell med sin debutroman Marika.

Följ hans blogg på: www.wilby.nu

Den som vill prataom hur farliga olika droger är kan med fördel titta på detta med LD50. LD betyder Lethal Dose (sv. dödlig dos) och 50 anger att detär gränsen där dosen tar livet av hälften av testpopulationen. Julägre värdet är, ju farligare är substansen.

Redan vid fem gångerdosen med heroin så stryker halva populationen med, vilketdiagrammet från American Scientist visar. Som de flesta är medvetnaom så är heroin en mycket farlig drog som tar många liv. En saksom gör heroinet särskilt bedrägligt är att det är svårt attavgöra kvaliteten innan man provat det, och därför är det lätt att man överdoserar, samtidigt som det rent fysiskt är relativt småkvantiteter som behövs.

Alkohol kräver tiogånger dosen innan halva populationen dör. Alkoholen har ennaturlig, men för vissa lättforcerad, spärr. Man behöver heltenkelt dricka väldigt mycket för att vara i fara för sitt liv. Menvarje år dör många för att de druckit sig helt under bordet idryckeslekar och liknande. Med sprit ökar faran betydligt, eftersomdet krävs betydligt mycket mindre fysisk mängd.

I kontrast till dehär farliga drogerna så finns det ett antal droger som haranmärkningsvärt höga LD 50-värden. För att ha en 50-procentigchans att dö av cannabis så behöver man ta mer än 1000 gångerdosen. Cannabis har en inbyggd spärr i det att det är fullkomligtomöjligt att få i sig så mycket cannabis.

LSD och magiskasvampar kräver samma vansinneshöga doser för att man ska löpa 50procent chans att dö. Det är rent fysiskt möjligt att få i sig1000 doser LSD, eftersom LSD är en så potent substans, mentillfället då man skulle råka få i sig en sådan mängd är svåratt föreställa sig. Man skulle behöva vara en väldigt törstiglaboratorieassistent som misstog flytande LSD för vatten och råkadedricka några rejäla klunkar. Det hade kunnat vara en rolig plottill en film, men det händer knappast i verkligheten. 

Däremot görden lilla dosen som krävs med LSD att många oavsiktligtöverdoserar. Sådana resor kan ibland ge en upplevelsen av att mandör, men det finns ingen fysisk fara för livet.

Så kallade magiska svampar kräver också1000 gånger dosen, men där finns återigen en naturlig spärr. Det ärhelt enkelt otänkbart att någon skulle kunna äta så mycket svamp.

Detta är envetenskaplig förklaring till varför vi har många dödsfall somorsakats av alkohol- eller heroinförgiftning, men inga som orsakatsav cannabis, LSD eller svamp. Så när någon säger att alkohol ärfarligare än cannabis, LSD eller svamp, så har de vetenskapligthelt rätt. 

Det dör regelbundet människor av alkoholförgiftning. Ingen dör någonsin av cannabis-, LSD- eller svampförgiftning.

Daniel Wilby,
skribent 
med ett särskilt intresse för bland annat missbruk och drogpolitik

Borde Sverige omvärdera narkotikapolitiken?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela