Stockholm

"Moderater som kallar sig antirasister och feminister är hycklare"

1 av 3
. Foto: Privat
2 av 3
. Foto: Privat
3 av 3
. Foto: Privat

Pavlos Cavelier Bizas och Sara Gille skriver om att MUF-anhängare som uttalar sig för att vara antirasister och feminister är hycklare. De menar att högerpolitiken de förespråkar går emot begreppen.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Pavlos Cavelier Bizas är ordförande i och Sara Gille är feministisk talesperson för SSU Uppsala.

Följ honom på Twitter: @pavloscavelier

Följ henne på Twitter: @saragiille

Att kalla sig själv feminist och antirasist är i dag trendigt, och begrepp som används av politiska företrädare över hela det politiska spektrumet allt oftare. Det finns flera exempel på moderater som varmt benämner sig själva som antirasister och feminister. Vi tycker det är hyckleri.

Begreppen riskerar att urvattnas och reduceras till plakatpolitiska ställningstaganden utan betydelse. Det finns en anledning till att Fredrik Reinfeldt svarade: “Jag är moderat”, på frågan om han ville benämna sig själv som feminist eller antirasist. Han svarade med argumentet att han inte vill sätta etiketter på sig själv. Den bakomliggande orsaken torde dock vara att han skämdes över att kalla sig något som han i praktiken inte bedrev i sin politik.

Problemet med att hela MUF:s förbundsledning konsekvent kallar sig feminister och antirasister är inte deras välmenande ställningstagande. Vi välkomnar att de i alla fall tar principiell ställning i rätt riktning när många andra i Sveriges politiska elit svajar. Problemet är att feminism och antirasism är mycket mer än ett trevligt ställningstagande.

Bakom användandet av begrepp krävs också en politik som verkar i dess riktning. En antirasistisk och feministisk politik handlar inte i första hand om till exempel normkritik eller fri invandring. Det handlar om ekonomisk, social och politisk resursfördelning.

Faktum är att högerpolitik varken kan vara antirasistisk eller feministisk av den enkla anledningen att den i sin natur matar ekonomiska klyftor och orättvisor. De grupper som har fått tagit smällen av åtta års borgerligt styre präglat av skattesänkningar och en nedmontering av välfärden är människorna i förorten och kvinnorna.

Därför är behovet av en progressiv politisk inriktning med en offensivare finanspolitik och utökade sociala investeringar större än någonsin. En klassmedveten politik för jämlikhet är rasismens och ojämställdhetens naturliga fiende. Följaktligen måste en antirasistisk och feministisk politik föras på tvären och genomsyra alla politikområden.

I dag råder en arbetsmarknad som utestänger utrikes födda och förstärker skillnaderna mellan könen. Det finns en tydlig koppling mellan rasifiering, kvinnodominans, osäkra anställningsvillkor och facklig anslutningsgrad. Detta pekar på att rätten till heltid, a-kassan och villkoren för permanent uppehållstillstånd måste stärkas.

En antirasistisk skola är en jämlik skola. Det fria skolvalet har fördelar men är också en bakomliggande orsak till den ökade skolsegregationen. En reformering av systemet i syfte att säkerställa likvärdigheten är därmed nödvändig.

Konkreta antirasistiska och feministiska reformer är bland annat:

● Ökat bostadsbyggande, blandat bostadsbestånd och upprustning av miljonprogrammen

● Valideringsgaranti för nyanlända och kommunalt utjämningssystem av flyktingmottagande

● Rätt till heltid, individualiserad föräldraförsäkring, slopat vårdnadsbidrag, nattdagis och gemensam kö till den kommunala barnomsorgen

● Reformering av det fria skolvalet och höjd a-kassa

Vår förhoppning är att vi börjar prata konkret antirasistisk och feministisk politik som verktyg för ekonomisk maktfördelning i stället för att se begreppen som ”coola statements”. Ett trevligt ställningstagande från MUFs förbundsledning gör varken sjuksköterskan som är sjukskriven eller den rasifierade killen från Gottsunda som inte får ett jobb efter sitt tjugonde försök gladare.

Pavlos Cavelier Bizas, ordförande SSU Uppsala
Sara Gille, feministisk talesperson SSU Uppsala

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.