Malin Schelin anser att ett mänskligt liv blir till vid befruktningen.
Malin Schelin anser att ett mänskligt liv blir till vid befruktningen. - Foto: Ap

"I Sverige aborteras 19 barn per timme"

Malin Schelin skriver att Sverige måste sträva efter en nolltolerans mot aborter.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Malin Schelin är informatör för Ja till Livet.

Under den gångna våren har frågan om abort och rätten till liv prytt tapeten i olika debattforum. Det har talats om en nollvision för aborter och flera opinionsbildare från olika sammanhang har problematiserat både den etiska aspekten och de psykosociala riskerna som är förknippade med abort.

För att sätta det i sin kontext behöver vi reda ut hur många aborter vi har i Sverige som enligt statistiken har Nordens och ett av Europas högsta aborttal. Totalt talar vi om 35 000-38 000 aborter per år. Lite mer konkret innebär det ungefär 19 aborter, varje timme, varje arbetsdag hela året runt i Sverige. Den som ifrågasätter människovärdets okränkbarhet från livets början hävdar i dessa sammanhang att: ”Vi i Sverige har precis så många aborter som vi behöver”. Men resonerar man så sätter man skygglapparna på och stoppar huvudet i sanden.

Vid en graviditet behöver vi komma ihåg att det innefattar två skyddsvärda personer, och tre personer med rättigheter – mamma, pappa, barn. En nollvision för abort är likt nollvisionen för trafikolyckor. Den behövs för att väcka medvetenhet och öka samtliga inblandade parters trygghet. Ingen av oss vill återgå till en föråldrad syn på kvinnan där hennes främsta syfte är barnafödande. Men ingen kvinna eller man ska behöva ställas inför valet att behålla sitt barn eller inte – och inga kvinnor ska behöva utsätta sin kropp för en abort.

Forskning visar att kvinnor upplever en kraftig ambivalens kring den abort de utfört. Att valet abort mycket sällan är en självklarhet och att många också efter sin abort upplever ångest och sorg över det barn man skapat men aldrig fick träffa. Kvinnor förtjänar bättre än abort, män förtjänar bättre än abort och barn förtjänar bättre än abort. Samtliga inblandade i beslutet att avsluta ett liv skulle vinna på att inte ens behöva ställas inför det valet. Vägen till ett minskat antal aborter innebär en drastisk minskning av de oplanerade graviditeterna, en ökad sexuell hälsa och en uppgradering av människans okränkbara värde från första början.

Den som ifrågasätter nollvisionen för abort påstår att en sådan vision kränker kvinnor och deras självbestämmande rätt. Det är precis tvärtom – kvinnor förtjänar bättre än abort. En kvinna skall inte ens behöva komma till den punkten där hon blir oplanerat gravid och inte har möjligheten att ta ansvar för det barn som blivit till. En nollvision för abort ökar allas trygghet och livskvalitet.

Arbetet för nollvision av abort innebär en hälsosam och holistisk syn på människans sexualitet. I det ingår ett sexuellt ansvarstagande att välja rätt tidpunkt för intim samlevnad – i en långvarig relation med en partner och på lika villkor. En sådan kontext är inte enbart positiv i en abortsynpunkt, utan det främjar också den allmänna hälsan. Vi vet att det finns stora risker med den sexuella kultur som vi lever i som normaliserat riskbeteenden som en tidig sexualdebut och att ha flera sexpartners. Sexuell hälsa innebär en kontext som inte bara skapar förutsättningar för nyskapande av liv, utan bidrar också till ökat liv och hälsa för det älskande paret.

Både man och kvinna ska kunna ta lika stort ansvar för sin reproduktivitet. Både man och kvinna behöver ha god kännedom om den livgivande aspekten av sex och ha verktyg för att förebygga en oplanerad graviditet och om det behövs ha förutsättningarna för att det barn som man tillsammans skapat också ska få fortsätta sin livsresa.

Ja till Livet välkomnar en nollvision för abort då vi bejakar kvinnors hälsa, männens hälsa och barnens hälsa. Vi ser till hela människan och till samhällets bästa. Arbetet för en nollvision och sexuell hälsa bidrar till ett ökat välmående för alla.

Malin Schelin,
Informatör Ja till Livet

/
/
/
/
/
/
Liv
/
/
/
/
/
/
/
/
Relaterat
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.