Regeringen måste sluta svika de som har det värst

- 18/02/2016, 07:21
Calle Johansson (SDU) skriver om biståndspolitik.

Calle Johansson (SDU) skriver om biståndspolitik.

Privat

Ungsvenskarna SDU: Vi vill starkt prioritera biståndet. Det är dags att även regeringen börjar fokusera på ett bistånd som riktar sig till de mest utsatta och inte sviker dem som har det värst.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Sverige är ett av de länder i världen som avsätter mest pengar på bistånd, men på vägen dit har något blivit lite tokigt.

Regeringen ser inte längre biståndet som en vanlig budgetpost. Utan använder den som en budgetreglerare där man tar pengar för att finansiera en olönsam massinvandring.

Där mycket pengar hjälper väldigt få, och tvärt emot hur biståndspengar i vanliga fall används.

Vi menar att svensk biståndspolitik nu måste byta fokus. En gång för alla behöver biståndspengarna faktiskt gå till just bistånd. För dessa stora belopp som Sverige skickar utomlands har ett syfte.

Ett syfte att hjälpa människor som flyr krig och förödelser, ett syfte att hjälpa människor ur fattigdom och svält och ett syfte att hjälpa människor till demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

Svenskt bistånd har ofta mätts i olika kvantitativa faktorer, något som vi tycker är fel väg att gå. Vi menar att Sverige bör föra en biståndspolitik som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån sina egna grundläggande behov i vardagen.

Vi sverigedemokrater vill se ett ansvarsfullt bistånd där varje krona ska göra skillnad. Det betyder ett tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barns bästa ska få stå i centrum.

Genom ett generöst bistånd både rent humanitärt och mer långsiktigt till krisers och konflikters närområde kan vi hjälpa långt många fler människor än vad som är möjligt i Sverige.

Bara från Syrien har över fyra miljoner flytt till närområdet och sju miljoner människor är internflyktingar och i akut behov av hjälp. Samtidigt är UNHCR och andra viktiga organisationer starkt underfinansierade.

Ordspråket "Ge en man en fisk och han blir mätt för en dag, lär honom fiska och han är mätt livet ut" är ett ordspråk som biståndspolitiken borde vila på. Genom långsiktiga projekt i utvecklingsområden ger man länderna en chans att klättra uppåt, att utvecklas till länder fria från fattigdom, krig och diktatur.

En av de mest grundläggande faktorerna för detta är tillgången till rent vatten. Genom att öka tillgången till rent vatten, säker sanitet och hygien skapar vi förutsättningar som kan vara avgörande för människors överlevnad, hälsa, jämställdhet, utbildning, välfärd, produktiva förmåga samt möjlighet att verka för och tillgodogöra sig andra grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi vill därför starkt prioritera denna del av biståndet.

Det är nu dags att även regeringen börjar fokusera på ett bistånd som riktar sig till de mest utsatta och inte sviker dem som har det värst.

Calle Johansson,
Utrikespolitisk talesperson Ungsvenskarna SDU