Stockholm

Professor: Löfven ska kunna hållas juridiskt ansvarig för sin politik

Göran Svensson vill återinföra ämbetsmannaansvaret.
1 av 3
Göran Svensson vill återinföra ämbetsmannaansvaret. Foto: Privat/TT
Göran Svensson.
2 av 3
Göran Svensson. Foto: Privat
Stefan Löfven.
3 av 3
Stefan Löfven. Foto: TT

Debattören: Avsaknaden av ämbetsmannaansvar innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Göran Svensson är professor på Kristiania University College i Norge.

Göran Svensson är verksam internationellt i olika kulturella kontexter och kontinenter.

Han har bloggen Nordinavia.

Varför kommer välavlönade och privilegierade chefer och ansvariga tjänstemän i offentlig förvaltning, liksom landstings- och kommunpolitiker, undan straffrättsliga påföljder när deras beslut i tjänsteutövning påvisar försummelse, oförstånd eller oskicklighet gällande användandet av skattemedel?

Varför ställs regeringen ledd av statsminister Stefan Löfven och dess ministrar inte till svars när chefer, ansvariga tjänstemän och politiker i landsting och kommuner är oaktsamma med skattemedel och dessutom bryter mot gällande lagar, författningar, instruktioner och föreskrifter?

Ett exempel: Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på en ny webbplats som inte blir verklighet, chefer och ansvariga tjänstemän har otaliga gånger anlitat IT-konsulter olagligt.

Myndighetens chefer och ansvariga tjänstemän har istället beslutat att satsa ytterligare 20 miljoner på att förbättra den befintliga. När företrädare för Arbetsförmedlingen fick kommentera saken verkade de mest likgiltiga och konstaterade att det hela var beklagligt.

Det är inte beklagligt, utan oansvarigt att inte säkerställa att beslut om satsningar i denna storleksordning av skattemedel fattas på sakliga och opartiska grunder samt följer gällande lagar och regler.

Att chefer, tjänstemän och politiker inte ställs till svars för försummelse, oförstånd och oskicklighet i beslutsfattande sänder felaktiga signaler om kravlöshet i offentlig förvaltning och användandet av skattemedel.

Ämbetsmannaansvar fanns i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Det innebar ett straffrättsligt ansvar för anställda inom offentlig förvaltning.

Fel och försummelser i tjänsteutövningen kunde leda till att offentligt anställda kunde dömas till böter, avsättning, avsked eller fängelse när de genom försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte gällande lagar, författningar, instruktioner och föreskrifter.

I regeringsformen (1 kap. 9 §) anges att den: ”...som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet... ...iakttaga saklighet och opartiskhet...”.

Ämbetsmannaansvar borde återinföras för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning för att motverka att tjänsteutövning och beslutsfattande påverkas av osaklighet och partiskhet, eller rent av likgiltighet som i fallet med Arbetsförmedlingen.

Den rådande ordningen leder till att chefer, tjänstemän och politiker inte säkerställer sakligt och opartiskt beslutsfattande i användandet av skattemedel.

Avsaknaden av ämbetsmannaansvar innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning när de åsidosätter lagar, författningar, instruktioner och föreskrifter i tjänsteutövning och beslutsfattande.

På samma vis råder i princip straffrihet när det gäller försummelse, oförstånd eller oskicklighet i deras tjänsteutövning och beslutsfattande.

Det är orättfärdigt och otidsenligt att fel och försummelser endast i sällsynta undantagsfall leder till straffrättsligt kännbara konsekvenser. Saklighet och opartiskhet borde prägla all tjänsteutövning och alla beslut som fattas i offentlig förvaltning.

Chefer och ansvariga tjänstemän som fattat beslut på Arbetsförmedlingen har inget att frukta för det som har hänt.

De kan också i fortsättningen fatta tvivelaktiga, felaktiga eller rentav olagliga beslut när det gäller användandet av skattemedel, utan att behöva oroa sig för eventuella straffrättsliga påföljder.

Statsminister Löfven och hans ministrar borde ta initiativ och ansvar för att riksdagen fattar beslut om att återinföra ett ämbetsmannaansvar för chefer och ansvariga tjänstemän i offentlig förvaltning, liksom för politiker med beslutsansvar för användandet av skattemedel i landsting och kommuner.

Göran Svensson

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.