Äntligen blir Stockholm Fairtrade City!

- 13/05/2016, 08:12 -
Katarina Luhr (MP) skriver om Stockholms möjligheter som Fairtrade city.
1 av 3

Katarina Luhr (MP) skriver om Stockholms möjligheter som Fairtrade city.

Miljöpartiet de gröna/TT

"Äntligen kan Stockholm sålla sig till städer som London, Bryssel, Köpenhamn som tar ansvar för en mer etisk konsumtion och hållbar utveckling".
2 av 3

"Äntligen kan Stockholm sålla sig till städer som London, Bryssel, Köpenhamn som tar ansvar för en mer etisk konsumtion och hållbar utveckling".

TT

Katarina Luhr.
3 av 3

Katarina Luhr.

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartist: Vi kommer tillsammans arbeta vidare för att ytterligare stärka arbetet med att minska fattigdom och att stärka mänskliga rättigheter.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dag diplomeras Stockholm som Fairtrade City. Äntligen kan Stockholm sålla sig till städer som London, Bryssel, Köpenhamn och över 1 800 andra städer i världen som tar ansvar för en mer etisk konsumtion och hållbar utveckling.

Som Fairtrade City ska Stockholms stad leva upp till kriterier och krav på rättvis handel, bedriva ett aktivt informationsarbete och erbjuda ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Många av de varor som importeras till Sverige tillverkas i låglöneländer, och en rad rapporter visar att arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö ofta strider både mot tillverkningslandets lagstiftning och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Fairtrade City är därför ett verktyg för att bidra till en hållbar utveckling och minska riskerna för att vår konsumtion bidrar till exploatering och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Stockholm Fairtrade City blir samtidigt en del av stadens övergripande arbete med hållbar utveckling och stärker Stockholms profil som en hållbar stad.

En viktig framgångsfaktor är att arbetet med rättvis handel även är förankrat i det lokala näringslivet och i civilsamhället.

Stockholms stad har arbetat tillsammans med övriga aktörer från civilsamhället och näringslivet för att uppfylla Fairtradekriterierna i arbetet med att kunna diplomeras som Fairtrade City.

Det är mycket positivt att styrgruppen som har arbetat med att göra Stockholm till en Fairtrade City, och som jag leder, har haft representanter från hela lokalsamhället i staden.

Vi kommer tillsammans arbeta vidare för att ytterligare stärka arbetet med att minska fattigdom och att stärka mänskliga rättigheter.

I vårt arbete med att uppnå en mer hållbar stad har staden antagit ett nytt program för upphandling och inköp.

I programmet slår vi fast att staden vid upphandlingar ska följa International Labour Organizations (ILO) åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt.

Stockholm ska vara en stad som aktivt arbetar för att diskriminering inte förekommer i våra leverantörers verksamheter samt ta ett ökat socialt och miljömässigt ansvar vid upphandling. Genom att Stockholm idag utses som Fairtrade City tar vi ett ytterligare kliv mot att bli en hållbar stad!

Katarina Luhr (MP)
miljöborgarråd i Stockholms stad och ordförande i styrgruppen Stockholm Fairtrade City

---

Till skillnad från Katarina tycker inte alla att Fairtrade är bra. Läs den här artikeln.