Kent Ekeroth (SD) skriver att polisen och militären måste fa fler befogenheter vid undantagstillstånd.
1 av 3
Kent Ekeroth (SD) skriver att polisen och militären måste fa fler befogenheter vid undantagstillstånd. - Foto: TT/TT/TT
Kent Ekeroth (SD).
2 av 3
Kent Ekeroth (SD). - Foto: Riksdagen
"Attacker på blåljusverksamhet är inte bara en attack på enskilda yrkesutövare – det riskerar också hederliga medborgares liv och hälsa när vitala samhällsfunktioner inte kan nå fram".
3 av 3
"Attacker på blåljusverksamhet är inte bara en attack på enskilda yrkesutövare – det riskerar också hederliga medborgares liv och hälsa när vitala samhällsfunktioner inte kan nå fram". - Foto: TT

SD: Sätt in militären vid bråk i förorten

Kent Ekeroth (SD): Polisen ska ha möjligheten att använda tårgas, vattenkanoner och gummikulor för att få kontroll över områdena och inte ge våldsverkarna övertag.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den senaste tiden har det återigen blivit aktuellt med stenkastning mot poliser och vandalisering av polisbilar, ambulanser och brandbilar.

Detta är ett fenomen som i mångt och mycket är begränsat till Sveriges segregerade utanförskapsförorter, och som under de senaste decennierna ökat i omfattning.

Dessa yrkesgrupper vittnar om en verklighet där de håller på att tappa greppet.

Det är en mycket oroande utveckling, där områden i Sverige nu befinner sig i ett stadium med flera så kallade no-go zoner, där svensk lagstiftning och det svenska rättsväsendet är åsidosatt.

Om inget görs kommer situationen endast förvärras och vi kommer få se fler laglösa områden där de kriminella aktörerna styr, där medborgarna inte längre kan räkna med att få ta del av fundamentala samhällsfunktioner såsom blåljusverksamhet.

I kölvattnet av denna utveckling ser vi hur poliser och ambulanspersonal säger upp sig i en aldrig tidigare skådad omfattning, och hur man som följd av detta sänker yrkeskraven på grund av att yrket håller på att tappa sin glans och sin status.

För att komma till bukt med problemen och komma åt gärningsmännen krävs anpassad lagstiftning samt ökade resurser och befogenheter för ordningsmakten.

Attacker på blåljusverksamhet är inte bara en attack på enskilda yrkesutövare – det riskerar också hederliga medborgares liv och hälsa när vitala samhällsfunktioner inte kan nå fram.

Därför är det också legitimt med hårda straff för den typen av brottslighet. I Australien har man infört ett särskilt straff för attacker mot blåljusverksamhet, vilket är något vi vill efterlikna.

Vi föreslår ett minimistraff på fyra års fängelse för attacker på blåljusverksamhet. Det är i straffskalan samma nivå som synnerligen grov misshandel, ett brott som allvarlighetsmässigt absolut är att likställa med våldsam störning och vandalisering av utryckningsverksamhet.

Utöver skärpta straff behöver polisens befogenheter utökas. Polisen ska ha möjligheten att använda tårgas, vattenkanoner och gummikulor för att få kontroll över områdena och inte ge våldsverkarna övertag.

Det är en användbar typ av icke-dödligt våld som kan fylla den nuvarande lucka som finns mellan individuella ingripanden och användning av dödligt tjänstevapen.

Det är en viktig befogenhet att ge polisen för att de ska kunna hantera större folksamlingar och upprätthålla ordningen.

Vid större ordningsstörningar ska undantagstillstånd i specifika områden kunna utlysas. Det innebär bland annat att polis och militär får utökade befogenheter.

Utegångsförbud, större möjligheter att kontrollera folk på gator och torg, lättare att häkta och förvara och snabbare rättsliga processer, till exempel vid utvisning, är exempel på befogenheter ett undantagstillstånd ska kunna medföra.

Vid undantagstillstånd ska även militären kunna användas för att återställa ordningen.

Utöver det ska vi givetvis se till att ordningsmakten får de resurser som krävs, vilket Sverigedemokraterna år efter år budgeterat för. Bland annat 7000 nya poliser vilket motsvarar en ökning på 35 procent jämfört med i dag.

Sist men inte minst krävs det en förändring hos polisledningen som i dag varken vill eller vågar stå upp för sina poliser och använda det våldsmonopol polisen har, just för att garantera säkerheten i landet.

Sveriges segregerade områden håller på att tas över av kriminella element. Staten håller på att tappa kontrollen. Vi måste ge polisen de resurser som behövs, innan kontrollen försvinner helt och hållet.

Det är en mycket allvarlig situation som måste hanteras här och nu.

Kent Ekeroth (SD)
Rättspolitisk talesperson

---

Vill du läsa mer av Kent Ekeroth? Läs den här artikeln.

/
/
/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.