Måndag 27 Jun
Stockholm

Ja till Nato - i går, i dag, i morgon!

Soroush Rezai (LUF) bemöter kritiken från Nato-skeptikerna.
1 av 3
Soroush Rezai (LUF) bemöter kritiken från Nato-skeptikerna. Foto: Privat/TT
Soroush Rezai (LUF).
2 av 3
Soroush Rezai (LUF). Foto: Privat
"Det fungerar inte att vara ”neutral” eller ”alliansfri” längre".
3 av 3
"Det fungerar inte att vara ”neutral” eller ”alliansfri” längre". Foto: AP

Liberala ungdomsförbundet Södra Älvsborg: Sverige måste gå med i NATO i dag!

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Debatten om NATO har tagit fart på sistone och det svenska politiska landskapet har förändrats.

I dag är det inte bara Liberalerna som vill gå med i försvarsalliansen. I dag står Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna på samma sida som Liberalerna i frågan. Vidare har SOM-institutet vid Göteborgs universitet redovisat att andelen anhängare av NATO är fler än motståndarna av densamma.

SOM-institutet har sedan år 1994 undersökt svenska folkets ställning till ett medlemskap i alliansen. Fram till år 2012 ansåg folket att vi ska hålla oss utanför den, men efter år 2012 började skillnaden mellan motståndarna och anhängarna att minska.

År 2014 var motståndarna endast något fler än anhängarna. I år visade institutet en rapport som redogjorde att det finns fler NATO-anhängare än NATO-motståndare. Resterande som deltog vid undersökningen anser att det varken är bra eller dåligt att gå med i alliansen.

Detta trendbrott kan bero på många olika faktorer. Personligen tror jag att det beror på något utav följande:

Det säkerhetspolitiska läget omkring Östersjön har förändrats. Vi ser en alltmer aggressiv Putin som gång på gång kränker staters rättigheter, och före detta överbefälhavare Sverker Göranssons uttalande om att Sverige endast har en förmåga att försvara begränsade mål under en vecka finns kvar hos oss.

Det fungerar inte att vara ”neutral” eller ”alliansfri” längre. Enligt EU-fördragets artikel 42:7 är medlemsländer skyldiga att bistå ett land som utsätts för ett väpnat angrepp med alla till buds stående medel, vilket också står i Förenta Nationernas stadga, artikel 51.

Sverige är i dagsläget varken neutralt eller alliansfritt. Det är i princip omöjligt för Sverige att stå utanför en väpnad konflikt om den sker i närområdet, och om NATO-motståndare väljer att argumentera mot ett medlemskap under intryck att vi skall bevara vår alliansfrihet måste de ta diskussionen om att Sverige skall lämna såväl FN som EU – vilket vore helt absurt.

En annan anledning till att opinionen har skiftat kan vara att fler har insett att motståndarnas argument om att det blir oerhört dyrt att gå med i alliansen är en lögn.

Det är viktigt att skilja på fakta och myt, och det är fakta att det finns en årlig avgift för att kunna bli medlem. Vad denna avgift hamnar på varierar från land till land, men i Sveriges fall skulle den hamna på en summa på omkring en halv miljard svenska kronor. Detta enligt Mike Winnerstig, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Winnerstig menar också att en fördubbling av försvarsbudgeten inte hade räckt särskilt långt. Det är mer gynnsamt att lägga en halv miljard per år på ett medlemskap än att utöka försvarsbudgeten till en siffra på över 96 miljarder kronor per år.

Att man måste lägga minst två procent av landets bruttonationalprodukt på sitt försvar är dock en myt. Den före detta generalsekreteraren av alliansen Anders Fogh Rasmussen sa:

”Det är ingen laglig skyldighet. Vi har ett riktmärke om det inom NATO, men endast några få allierade lever upp till riktmärket. Det är ett nationellt beslut hur mycket man vill lägga på försvaret”.

År 2014 var det endast fyra av 28 medlemsländer som hade försvarsbudgetar med resurser på mer än, eller exakt, två procent av landets bruttonationalprodukt. Dessa var USA, Grekland, Storbritannien och Estland. Att gå med i alliansen betyder inte att Sverige måste öka sina försvarsanslag per automatik.

Vi lever i en värld som hushåller flera hot mot vår demokrati samtidigt. Vi ser Ryssland och vi ser Islamiska Staten. Saudiarabien har tredubblat sina försvarsanslag dem senaste tio åren. Kina har fyrdubblat sina sedan 00-talet och år 2015 spenderade de mer på sitt försvar än Storbritannien, Tyskland och Frankrike gjorde gemensamt.

Dessa är aktörer i ett globalt spel som inte står på vår sida. Det svenska folket måste inse att vi inte har förmågan att försvara vår demokrati på egen hand och jag är hoppfull, för det ser ut som att det håller på att ske i och med SOM-institutets undersökning.

Vi måste gå ihop med andra demokratiska länder för att på så sätt bevara våra värden och principer. Inget alternativ är perfekt, men i dagsläget är NATO ett av våra bästa alternativ.

Vid ett Sverigebesök sa Lettlands president Raimonds Vejonis att han hoppas att Sverige går med i alliansen. Han sade också att det är svaghet som provocerar rysk aggression, vilket är något alla bör ha i åtanke. Sverige måste gå med i NATO i dag!

Soroush Rezai,
Vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet Södra Älvsborg

Borde Sverige joina Nato?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.