Söndag 26 Jun
Stockholm

Professor: Den växande populismen är det politiska etablissemangets fel

Göran Svensson skriver om etablissemanget och populism.
1 av 2
Göran Svensson skriver om etablissemanget och populism. Foto: Privat/TT/TT
Göran Svensson.
2 av 2
Göran Svensson. Foto: Privat

Göran Svensson: Det politiska etablissemangets självupptagenhet bäddar för att en hårdför populist kan nå ut i folkdjupet.​

Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Det folkliga missnöjet mot det politiska etablissemanget i Sverige handlar inte bara om den förda migrations- och integrationspolitiken. I folkdjupet bubblar ett missnöje som bottnar i politikernas självupptagenhet och arrogans gentemot vanliga människor i samhället.

Ledande politiker och myndighetschefer kan i Sverige begå allvarliga fel, vara osakliga och partiska, oansvariga i beslutsfattande, oaktsamma med skattemedel, bryta mot gällande regler, lagar och förordningar, utan att detta får några personliga negativa konsekvenser och straffrättsliga påföljder.

I stället för att ställas till svars belönas de med lukrativa omplaceringar, reträttpositioner eller politiska tillsättningar i kommuner, landsting, stat och myndigheter (inrikes och utrikes), trots att de visat på bristande omdöme, avsaknad av ansvarstagande, inkompetens och allmän oduglighet.

Det är inte kompetens och lämplighet som styr utnämningar och tillsättningar av toppbefattningar i samhällets tjänst, utan tillhörighet till det politiska etablissemanget. De uppbär dessutom både löner, privilegier och andra förmåner, inklusive avgångsvederlag och pensionsvillkor som vanliga människor inte ens kan drömma om.

Allt detta kan bädda för att en karismatisk och auktoritär populist ges utrymme att äntra den politiska och mediala arenan med löften att bringa ordning och reda – städa upp i träsket efter det politiska etablissemangets egocentriska maktfullkomlighet.

Människors missnöje har byggts upp under lång tid eftersom det politiska etablissemanget inte alltid är eller har varit några förebilder. De har tvärtom visat prov på bristande omdöme, girighet och oförmåga att förstå vad vanliga människor känner och tänker om dem och samhällsutvecklingen.

Det verkar alltmer tydligt att det politiska etablissemanget oavsett partitillhörighet dessutom skyddar och gynnar varandra på bekostnad av samhällets samt medborgarnas väl och ve. Människors tillit till det politiska systemet och demokratins institutioner undermineras.

Sverige kan därför vara på väg mot att en karismatisk och auktoritär politiker träder fram och som pekar kraftfullt och förtroendeingivande med hela handen för att möta det missnöje som finns i folkdjupet gentemot dagens självupptagna och arroganta politiska etablissemang.

Det politiska etablissemanget (och dess experter, tankesmedjor och proffstyckare) viftar nog bort en sådan utveckling som osannolik på samma vis som SD:s förmåga att lyssna av och vara lyhörda gentemot vanligt folk viftades bort. Värt att notera är att det politiska etablissemanget också hade helt och hållet fel från början till slut om Donald Trump.

Det politiska etablissemangets självupptagenhet och arrogans (avsaknad av verklighetsförankring) bäddar för att en hårdför populist kan nå ut i folkdjupet.

Göran Svensson

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.