Fredag 27 Maj
Stockholm

Miljöpartist: Det är en självklarhet att vi ska hjälpa avhoppade jihadister

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Julius Eberhard: "Hjälp med bostad, arbete och skuldsanering hjälper människor tillbaka in i samhället"

Kommentera (373)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Julius Eberhard på Twitter: @EberhardJulius

Härom veckan fick Lunds kommunpolitik stor uppmärksamhet i både svenska och utländska medier. Företrädare för M, L och C i Lund krävde att stödprogram gällande jobb och bostäder till återvändande jihadister skulle tas bort ur kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Ett anmärkningsvärt krav, eftersom något sådant inte fanns med i handlingsplanen som politikerna själva varit med och tagit fram. Anmärkningsvärt är också att politikerna verkar sakna insikt i vilken roll kommunen bör spela för att motverka och förebygga brottslighet.

Mot bakgrund av de fruktansvärda handlingar som begås av IS är det inte konstigt att många vänder sig emot att de som återvänder från dessa organisationer skulle erbjudas särskilt stöd av samhället.

Sverige är dock en demokratisk rättsstat, vars lagar upprätthålls av rättsliga principer snarare än av godtycklighet. Det är, inte minst, något som skiljer oss från IS skräckvälde. Sverige är också ett land som kännetecknas av sociala skyddsnät avsedda att förhindra utanförskap.

Självklart borde de som begått terrorhandlingar i utlandet straffas då de återvänder till Sverige. Ansvaret för detta är dock rättsväsendets. Kommunen kan inte ägna sig åt rättskipning, det vore att åsidosätta Sveriges demokratiska system.

Kommunen ansvarar i stället för att skapa förutsättningar för att alla i någon form av utanförskap ska kunna bli en del av samhället. Det är viktigt inte minst vad gäller avhoppare från kriminell verksamhet.

Vare sig det rör sig om personer som lämnat den organiserade brottsligheten i Sverige eller utomlands, och vare sig dessa kunnat lagföras eller inte, så måste kommunen göra sitt bästa för att undvika återfall till kriminalitet.

Hjälp med bostad, arbete eller skuldsanering kan då vara lämpligt vilket har lyfts fram av Institutet för Framtidsstudier i en rapport till den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Lunds kommun får inte ge vika för populism. Kommunen måste göra vad den kan för att ge människor en väg från kriminalitet tillbaka in i samhället.

Julius Eberhard,
Språkrör Grön Ungdom Syd


Efter att den här debattartikeln publicerades har Grön Ungdom gått ut och kommenterat – läs mer om det här.

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (373)
Kopiera länk
Dela