Torsdag 11 Aug
Stockholm

Sverigedemokraterna: "Utvisa svenska medborgare som åker för att kriga med ISIS"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

"Det handlar om personer som misstänks ha begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten men som inte kan utvisas från Sverige på grund av att de riskerar att dödas eller torteras i sina hemländer"

Kommentera (20)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Kent Ekeroth är riksdagsledamot är sedan 2010 riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. 

Mellan 2010 och november 2012 var Ekeroth ledamot i justitieutskottet. Sedan valet 2014 återigen är ledamot i samma utskott.

Aningslösheten och naiviteten hos etablissemanget är oftast kolossalt stor. Det kan handla om det nedmonterade försvaret, det utländska tiggeriet, den illegala handeln med våra pass som ingen av de tidigare regeringarna gjort något åt eller invandringen generellt sett som visat sig vara katastrofal.

Nu senast handlar det om de så kallade terrorresorna. Vi kunde alla läsa om centerpolitikern i Örebro som ville ge återvändande jihadterrorister jobb och terapi. I denna galenskap instämde Mona Sahlin, utsedd av Alliansregeringen som ”nationell samordnare mot våldsbejakande extremism” med fortsatt förtroende från den rödgröna regeringen, och menade på att det var ett ”bra exempel”.

Medan Sverigedemokraterna länge förespråkat hårda tag mot terrorresande har denna och förra regeringen varit förvånansvärt passiva. I april 2013 debatterade jag exempelvis terrorresor med före detta justitieminister Beatrice Ask, som alltså företrädde samtliga allianspartier. Svaret jag fick under den debatten var att hon var nöjd med dagens regler. De rödgröna hade heller inga ambitioner föregående mandatperiod. Första strax innan valet, passande nog, har det kommit några uttalande om att de ska göra något åt det men ofta har det varit urvattnade förslag som inte räcker till.

Sverigedemokraterna har hela tiden, långt innan vi kom in i riksdagen, haft en annan inställning. Så snart vi kom in i riksdagen la vi förslag om att skärpa reglerna och nyligen presenterade vi förslag för att komma tillrätta med jihadterroristerna: dra in medborgarskap även om de gör dem statslösa.

Varje år i riksdagen har vi även föreslagit förändringar i lagen om särskild utlänningskontroll. Lagen har föreskrifter om när utlänningar som 1) utgör fara för rikets säkerhet eller 2) kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott, kan utvisas. 

Den lagen är direkt hänförlig till det Sveriges Radio tog upp 27 januari i år: att ”misstänkta terrorister får bo i Sverige”. Det handlar om personer som misstänks ha begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten men som inte kan utvisas från Sverige på grund av att de riskerar att dödas eller torteras i sina hemländer. I stället ger Migrationsverket dem temporära uppehållstillstånd. Ytterligare ett exempel på enastående svensk naivitet.

Jag har som ledamot i justitieutskottet varje år sedan vårt riksdagsinträde föreslagit och vädjat till de andra om att ändra denna lag så att terrorister inte tillåts befinna sig i vårt samhälle. Varje gång har de argumenterat emot och röstat nej. Nyligen la jag ett uppdaterat sådant förslag med följande innebörd:

• Göra utvisning till huvudregel genom att ändra lydelsen ”kan utvisas” till ”bör” eller ”ska utvisas”.

• Överlämna frågan så att den hamnar hos Säkerhetspolisen i stället för Migrationsverket. Detta är främst en säkerhetsfråga, inte migrationsärende.

• Enligt paragraf 9 kan Migrationsverket ompröva Säkerhetspolisens bedömning om förvar, om det sker innan beslut om utvisning har tagits. Det ska inte kunna ske. Säkerhetspolisens bedömning måste anses väga tyngre än Migrationsverkets. I slutändan handlar det om att skydda Sverige och våra medborgare.

• All utvisning enligt lagen ska vara på livstid, i stället för att låta dagens situation vara kvar där terrorister har möjlighet att få tidsbegränsade utvisningsbeslut och därmed komma tillbaka till vårt land.

• Alla som döms till utvisning ska hållas inlåsta till dess att utvisning kan ske eller till dess att den intagne lämnar landet frivilligt under polisövervakning. Som vi kunde höra på Sveriges Radio kan annars misstänka terrorister vandra fritt i vårt land. 

• Straffen för den som uppehåller sig i strid med denna lag och den som hjälper en sådan person ska samtidigt skärpas kraftigt så att fängelse blir huvudregel.

• Slutligen ska biometriska uppgifter tas av alla som utvisas med stöd av denna lag för att kontrollera personer som söker sig till Sverige i framtiden för att förhindra att de kommer hit igen.

Dessa förslag kommer den samlade sjuklövern i riksdagen rösta nej till. De kommer dessutom argumentera emot förslagen. 

Med detta i beaktande kan jag bara konstatera att sjuklöverns nyvunna vurm för "hårda tag" mot terrorresenärer återigen är ett spel för gallerierna. 

Kent Ekeroth,
Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna

Är SD:s förslag bra?
Tack för din röst!
Kommentera (20)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.