Lördag 27 Nov
Stockholm

Liberalerna: Åkessons nationalism släcker inga bränder

Liberalernas Lars Tysklind kritiserar Åkesson.
Liberalerna går till angrepp mot klimatförnekare och nationalister. Foto: TT

"Ensamma släcker vi inga bränder", skriver idag Lars Tysklind, Liberalernas miljöpolitiske talesperson. Han menar att EU och internationella samarbeten kommer att vara avgörande framöver.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Redan innan juli är över förutser SMHI att det kommer bli den varmaste julimånaden sedan mätningarna startade – för över 260 år sedan. 

Denna värme är inte något vi med säkerhet kan säga beror på klimatförändringarna men det vi kan säga är att klimatförändringarna kommer leda till ökat extremväder, både i Sverige och i resten av världen. 

Med extremväder kommer naturkatastrofer likt de fruktansvärda skogsbränder som nu härjar i hela landet. Vi måste ta lärdom av denna sommars ovanliga värme och de bränder som följt. 

Genom att öka den gemensamma europeiska beredskapen för naturkatastrofer och än viktigare genom att minska de utsläpp som driver på klimatförändringarna.

När människor tvingas lämna sina hem för att fly elden och skog för nästan en miljard kronor går upp i rök blir det smärtsamt tydligt att Sverige inte ensamt kommer kunna förbereda sig på vad längre, varmare och torrare somrar kommer innebära.

Många har i dagarna har kunnat glädjas åt de franska och italienska flygplan och de tyska, norska och litauiska helikoptrar som används i släckningsarbetet. Vi har hyllat de polska, franska, tyska och danska brandmän som rest hela vägen till Sverige för att hjälpa till. 

För oss liberaler är det självklart att se den stora nyttan av ett nära EU-samarbete, som med all önskvärd tydlighet framkommer nu i händelse av kris. Att tillsammans i EU kunna dela på resurser, som dyra flygplan och helikoptrar, är betydligt smartare än att varje land själva ska ha full kapacitet. 

Varje land måste självklart fortfarande ha en egen stark krisberedskap men samarbete underlättar situationen. Den europeiska civilskyddsmekanismen, ECPM och ERCC, har visat sig vara avgörande för att kunna bekämpa skogsbränderna och är något vi liberaler anser måste värnas och utvecklas.

Morgan Johansson behövde se Sverige stå i brand för att förstå vikten av ökat samarbete och ökad gemensam krisberedskap i EU. Regeringens tidigare motstånd mot EU-kommissionens förslag för att stärka denna beredskap visar tydligt att den inte förstår eller värdesätter det europeiska samarbetet.

Men det räcker inte att bara öka vår gemensamma beredskap för att klara av att släcka bränder och hantera naturkatastrofer. Än viktigare är att förhindra att skogsbränder och andra naturkatastrofer blir vardagsmat genom att minska de utsläpp som skadar klimatet och vår jord.

Utsläppen av växthusgaser måste minska. Klimatmålen som världens ledare enades om i Paris måste tas på allvar. Detta kan inte förhandlas bort eller prioriteras ned.

Det är därför djupt oroande att nationalister och populister runt om i världen ifrågasätter klimatförändringar och behovet av Parisavtalet.

I USA är det president Donald Trump. Här hemma har vi Jimmie Åkesson och SD. 

För oss liberaler är det självklart att världens länder måste agera tillsammans och för oss i Sverige är EU en central aktör. Liberalerna driver som enda parti i riksdagen frågan om en koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå. 

Den som smutsar ner måste också betala mer vilket ska avspeglas i skatter och avgifter här hemma. Vi vill ha mer av grön skatteväxling och vi vill ta bort olika former av skattelättnader på fossila bränslen.

För att rädda klimatet och skapa en renare framtid där inte somrar och bränder som dessa är vardagsmat måste vi agera nu – tillsammans. Ensamma släcker vi inga bränder.


Lars Tysklind, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Liberalerna

Håller du med Liberalerna?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela