Torsdag 9 Dec
Stockholm

De unga fansen stoppas – får inte se Twilight-filmen

1 av 2
2 av 2

Det blir 15-årsgräns för nya Twilight-filmen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Så funkar åldersgränserna

När filmen är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap.
Vid 11 års gräns får barn som har fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.
Med vuxen avses en person som fyllt 18 år.
15-års gränsen är absolut. Man måste ha fyllt 15 år för att få se filmen på biograf, även i vuxens sällskap.
En foajévärd eller annan biografanställd har som uppgift att kontrollera att åldersgränserna följs.
Biografpersonalen kontrollerar därför legitimation i vissa fall, varför man bör vara beredd att visa legitimation (pass går också bra) vid anmodan.

Källa: Sf.se

Den 16 november har Twilight-filmen Breaking dawn premiär i Sverige. Men nu kommer slaget för den yngre delen av fansen till Twilight-filmerna – filmen får en stenhård åldersgräns på 15 år.

"Innehållet i nästa del i den populära filmserien "The Twilight saga" är av sådan karaktär att den kan vara till skada för välbefinnandet för barn under femton år", lyder kammarrättens dom efter att ledamöterna har sett filmen.

Därmed avslår kammarrätten överklagandet från Nordisk Film Distribution, som velat sänka åldersgränsen till elva år.

Kommentera
Kopiera länk
Dela