Måndag 18 Okt
Stockholm

Fler ekobrott i finanskrisens spår

I lågkonjunktur och finanskris ökar den avancerade ekonomiska brottsligheten snabbt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I lågkonjunktur och finanskris ökar den avancerade ekonomiska brottsligheten snabbt. Även annan ekonomisk brottslighet blir mer internationell, multikriminell och komplex. Det visar Ekobrottsmyndighetens årliga Omvärlds- och hotbildsanalys som presenteras på Dagens Nyheters debattsida av Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar.

"Den ekonomiska brottsligheten används för att skapa nya vinster eller för att dölja och tvätta vinster från annan grov och organiserad brottslighet. Ett gränsöverskridande kriminellt samarbete som sträcker sig från planering och genomförande till tvättning och placering av brottsvinsterna blir allt vanligare", skriver hon.

Den ekonomiska brottsligheten drabbar samhället bland annat genom hämmad tillväxt, förlorade skatteintäkter och urholkat pensionssparande, skriver hon. Svart arbete beräknas ge ett skattebortfall på 66 miljarder kronor varje år. Fusk med moms och punktskatter beräknas ge ett bortfall på ytterligare 40 miljarder.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela